Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẵng

Thời gian thờ lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Nẵng:

 • Chủ nhật: 05:30 – 08:00 – 10:00 (Thánh lễ tiếng Anh) – 15:00 – 16:30 – 18:00.
 • Ngày thông thường: 5:00 – 17:15.
 • Nhà thờ giáo xứ chính tòa Đà Nẵng được xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 1923 đến tháng 9 năm 1924. Đức Giám mục Grangeon (Mẫn), giám mục địa phận Qui Nhơn và Đức Giám mục Allys (địa phận Huế) thực hiện nghi thức nhà thờ vào ngày 14 tháng 9 năm 1924. Tên gọi nhà thờ là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

  Ngày 18/01/1963, giáo phận được thành lập; Đức Cha Phêrô Maria, Giám mục Qui Nhơn được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Đà Nẵng và ngày 01/05/1963, ông chính thức nhận giáo phận và nhà thờ được tôn vinh là nhà thờ Chính Tòa của giáo phận Đà Nẵng.

  Còn được biết đến là nhà thờ Con Gà, nhà thờ giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng mang phong cách kiến trúc Gothic với những đường cong cao vút, những vòm cửa hình quả trám. Bên trong nhà thờ có các bức tranh và tượng thánh minh họa theo các sự kiện trong Kinh Thánh theo mô-típ của các nhà thờ phương Tây. Trên mái nhà thờ, ở vị trí cột thu lôi có tượng một con gà màu xám được làm bằng hợp kim sử dụng để xác định hướng gió.

  Năm 1940, hang đá Lộ Đức (bên Pháp) được tái hiện và khánh thành tại Santuaire (Cố Bính) ngày 11 tháng 02.

  Các linh mục Baudet, Marquette và Fuciti đã được giao trách nhiệm chăm sóc cộng đồng tại cửa Hàn cho đến ngày 03 tháng 02 năm 1665, theo lệnh của Chúa Hiền. Chúng tôi không biết ai là người đầu tiên được rửa tội tại Đà Nẵng hoặc người Công giáo Việt Nam đầu tiên đến sống ở Đà Nẵng này. Tuy nhiên, chắc chắn là các linh mục đã phải rời khỏi Việt Nam.

  Dịp kỷ niệm Lá, theo báo cáo của Cha Rival gửi về Hội Đồng Giáo dục Paris (MEP), nhà thờ Cửa Hàn bị quân đội của Chúa Nguyễn kiểm tra và giáo đoàn Cửa Hàn chỉ còn 80 tín đồ vào năm 1741. Năm 1700,

  Giáo phái Cửa Hàn không được ghi nhận trong sử sách Giáo hội Việt Nam từ năm 1775-1885. Và thông điệp của Cha Halbout gửi cho MEP cho biết, vào tháng 7 năm 1775, giáo phái Cửa Hàn bị quân Tây Sơn hoàn toàn tiêu diệt.

  Cửa Hàn, nơi đông đảo giáo dân từ khắp nơi đến sinh sống sau khi phong trào Văn Thân tan rã năm 1885. Cha Maillard, cha sở giáo xứ Phú Thượng chăm sóc và là giáo họ trực thuộc giáo xứ Phú Thượng, đã tiếp nhận những giáo này.

  Ngày thành lập chính thức của giáo xứ không được ghi lại trong Sử sách, chỉ biết rằng linh mục Laurent (Cố Chính) đã phục vụ giáo xứ từ năm 1887 đến 1904, và từ đó đến nay luôn có các linh mục chăm sóc giáo xứ.

  Tước hiệu của nhà thờ là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1924, Đức Giám mục Grangeon (Mẫn), giám mục địa phận Qui Nhơn và Đức Giám mục Allys (địa phận Huế) đã thực hiện nghi thức tại nhà thờ. Nhà thờ giáo xứ hiện tại đã được xây dựng từ tháng 02 năm 1923 đến tháng 9 năm 1924.

  Ngày 18 tháng 01 năm 1963, giáo phận được thành lập; Đức Cha Phêrô Maria, Giám mục Qui Nhơn được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Đà Nẵng và ngày 01 tháng 5 năm 1963, ngài chính thức nhận giáo phận và nhà thờ Đà Nẵng được vinh danh là nhà thờ Chính Tòa giáo phận Đà Nẵng.

  Năm 1940, hang đá Lộ Đức (bên Pháp) được tái hiện và khánh thành tại Santuaire (Cố Bính) ngày 11 tháng 02.

  Giờ thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Chánh Tòa Đà Nẵng.

  Theo: http://giaophandanang.Org.

  You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours