lam bai

Bảo tàng Đà Nẵng là một tổ chức công lập thuộc Sở Văn hoá và Thể thao của thành phố Đà Nẵng. Bảo tàng được quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động bởi Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng thời, Bảo tàng cũng được chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ bởi Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Công chúng của văn hóa đón nhận và tận hưởng sự tương tác, học tập, cứu nghiệm cần thiết để bảo tồn, nghiên cứu và phục dựng Đà Nẵng – một thành phố đặt trên môi trường sống và di sản thiên nhiên vốn đã được chứng minh, khảo cổ và bảo tồn, kiểm soát, thu thập, nghiên cứu và cần thiết cho tác nghiệp của Bảo tàng Đà Nẵng.

Các hoạt động tại Bảo tàng Đà Nẵng bao gồm:

Hoạt động nghiên cứu khoa học: thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các mức độ, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Bảo tàng được kết nối với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động thăm dò, thu thập tư liệu, bài viết, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể:

 • Khảo sát thu thập thông tin, tài liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.
 • Đào khảo cổ.
 • Nhận những giấy tờ, vật phẩm do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng.
 • Mua, trao đổi bản sao, đồ vật với tổ chức, cá nhân.
 • Kiểm tra hoạt động: thực hiện theo Quy chế kiểm tra hiện vật bảo tàng được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.

  4. Công việc bảo quản:

 • Xếp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản.
 • Tạo hồ sơ về tình trạng tài liệu, vật phẩm và môi trường bảo quản.
 • Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật.
 • 5. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa vô hình.

 • Trưng bày lâu dài, ngắn hạn ở Bảo tàng.
 • Trưng bày, triển lãm di động trong và ngoài quốc gia;
 • Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.
 • Hoạt động giảng dạy:

 • Dẫn dắt trong việc tham quan.
 • Tổ chức chương trình đào tạo.
 • Tổ chức hội nghị, buổi trò chuyện chuyên đề, tọa đàm khoa học.
 • Phát hành tài liệu liên quan đến hoạt động giáo dục của Bảo tàng.
 • 7. Hoạt động truyền thông:

 • Giới thiệu thông tin và các hoạt động của Bảo tàng trên phương tiện truyền thông công cộng.
 • Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của Bảo tàng.
 • Tổ chức khảo sát ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của Bảo tàng.
 • Của trong ngoài và ở Bảo tàng của hoạt động triển phát để quan liên có nhân, tổ lưới mạng dựng Xây.
 • Các hoạt động dịch vụ khác bao gồm:

 • Tổ chức dịch vụ giải trí, quà kỷ niệm, chiếu phim tài liệu phục vụ khách du lịch.
 • Tổ chức phát hành đồ bản của Bảo tàng.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục trong Bảo tàng.
 • Đưa ra thông tin, tài liệu.
 • Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng;
 • Đánh giá, định giá di vật, cổ vật;
 • Bảo tồn, khôi phục, nhân bản tài liệu, hiện vật;
 • Hợp tác đào khảo cổ.
 • Hợp tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours