lam bai

Bưu điện thành phố Đà Nẵng là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng Công Ty Bưu Chính Việt Nam, là một bộ phận cấu thành của mạng lưới Bưu chính công cộng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong cùng một dây chuyền công nghệ Bưu chính, chuyển phát liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ để thực hiện những mục tiêu của nhà nước do Tổng công ty giao; được thành lập theo quyết định số: 538/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh: + Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao. + Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng công ty giao. + Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Tổng công ty. + Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát nhanh trong và ngoài nước. + Tham gia các hoạt động cung cấp các dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép. + Hợp tác với các doanh nghiệp Viễn thông để cung cấp các dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin. + Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính. + Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật. + Kinh doanh các dịch vụ tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật. + Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá theo quy định của pháp luật. + Kinh doanh các dịch vụ logistics. + Mua, bán, sữa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy. + Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. + Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hoá dịch vụ khác. Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật. + In, sao bản ghi các loại; xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm. + Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng. + Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường), dịch vụ du lịch, quảng cáo. + Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định của pháp luật. + Tư vấn, nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật. + Thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. + Kinh doanh các ngành nghề, nghề khác theo quy định của pháp luật và của Tổng Công Ty.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours