lam bai

Trường Đại học Kinh tế là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kinh tế hàng đầu của cả nước với quá trình hình thành và phát triển kéo dài suốt gần 40 năm. Qua gần 40 năm này, Trường Đại học Kinh tế đã đào tạo cho xã hội hơn 50.000 cử nhân và hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế. Sinh viên do trường đào tạo luôn được xã hội công nhận và đánh giá cao. Hiện tại, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học ở tất cả các bậc đại học và sau đại học, bao gồm cả đại học và sau đại học.

Các ngành quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh có nhiệm vụ bao gồm: đào tạo học viên cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học và tư vấn.

Tổ chức:.

 • Tổng cộng có 358 cán bộ viên chức, trong đó bao gồm 258 giảng viên, 01 giáo sư, 16 phó giáo sư, 02 giáo viên cao cấp, 65 giáo viên chính, 43 tiến sĩ và 148 thạc sĩ. Sau khi đảo cấu trúc, tổng cộng có 358 cán bộ viên chức, trong đó bao gồm 258 giảng viên, 01 giáo sư, 02 giáo viên cao cấp, 65 giáo viên chính, 16 phó giáo sư, 148 thạc sĩ và 43 tiến sĩ.
 • Trường hiện tại có 4 phòng chức năng, 10 khoa, các đơn vị thuộc và 4 trung tâm.
 • 10 bộ môn của trường:
 • 1. Bộ môn Kinh doanh.

  2. Khoa Quản lý kinh doanh.

  3. Bộ môn Kinh tế.

  4. Khoa Thống kê Công nghệ thông tin.

  5. Khoa Tài chính kế toán.

  6. Khoa Tài chính Ngân hàng.

  7. Bộ môn Kinh tế chính trị.

  8. Khoa Pháp luật.

  9. Khoa Du lịch.

  10. Khoa Lý thuyết chính trị.

  Đào tạo:.

 • Số lượng sinh viên hệ đào tạo chính quy: 6.830.
 • Số lượng sinh viên hệ đồng thời học và làm việc là: 5.124.
 • Liên kết đào tạo với hơn 20 tổ chức trong nước.
 • Các lĩnh vực đào tạo:
 • 04 chương trình học tiến sĩ.
 • 07 chương trình sau đại học.
 • 27 chuyên ngành đại học:
 • 1. Kế toán tài chính.

  2. Kiểm tra tài chính.

  3. Kinh tế chính trị.

  4. Kinh tế lao động.

  5. Kinh tế tiến bộ.

  6. Kinh tế và quản lý doanh nghiệp.

  7. Luật học.

  Luật kinh tế số 8.

  9. Ngân hàng.

  10. Marketing.

  11. Quản lý các sự kiện lễ hội.

  12. Quản lý hệ thống thông tin.

  13. Thương mại điện tử.

  14. Kinh doanh buôn bán.

  15. Kinh doanh Toàn cầu.

  16. Kinh tế đầu cơ.

  17. Quản lý khách sạn.

  18. Quản lý chuỗi cung ứng.

  19. Quản lý kinh doanh tổng thể.

  20. Quản lý tài chính.

  21. Quản lý nhân sự.

  22. Tài chính công ty.

  23. Tài chính công.

  24. Số liệu thống kê.

  25. Quản lý công.

  26. Quản lý công nghệ thông tin.

  27. Quản lý kinh doanh du lịch.

 • Chương trình đào tạo chất lượng cao bao gồm các ngành học sau: Kế toán, Kiểm toán, Tiếp thị, Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Quản trị tài chính, Quản lý khách sạn và Tài chính doanh nghiệp.
 • Hợp tác với: Trường Đại học Sunderland – Vương quốc Anh; Đại học Towson – Hoa Kỳ; Đại học Keuka – Hoa kỳ; Tập đoàn Tundale – Singapore, chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh bậc đại học.
 • Nghiên cứu khoa học là một hoạt động quan trọng.

 • Trong 5 năm (2009 – 2014), số lượng đề tài khoa học cấp Bộ đã tăng lên một cách đáng kể và có tính ứng dụng cao cho thực tiễn kinh doanh. Cụ thể, Trường đã thực hiện triển khai 118 đề tài cấp cơ sở do Đại học Đà Nẵng và Trường quản lý, 17 đề tài hợp tác địa phương, 39 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp Nhà nước. Kết quả Trường đã hoàn thành nghiệm thu 83 đề tài cấp cơ sở, 14 đề tài hợp tác địa phương (Quảng Ngãi, Huế, Đắc Nông) và 36 đề tài cấp Bộ.
 • Xuất bản lần thứ 5 đã diễn ra vào năm 2014 và mang lại sự tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế khoa học và chí tạp đời cho cả trường.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours