lam bai

Agoda.Com Guarantee.

Về Cam kết Agoda.Com, các Điều khoản và Điều kiện dưới đây điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan (gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”), và quý khách (gọi chung là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”).

Chính sách Bảo đảm Agoda.Com – Hủy chuyến bay.

Agoda.Com Đảm bảo cung cấp hỗ trợ không tính phí cho bạn trong trường hợp có sự Cắt giảm Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của bạn, tùy thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện này.

1. Agoda.Com Bảo đảm – Dành cho chuyến đi đang diễn ra.

Trong trường hợp có “Gián đoạn Chuyến bay”, chúng tôi chỉ áp dụng khi Hãng vận tải được lựa chọn phù hợp hoặc khi chúng tôi thông báo ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng.

Nếu Quý khách không thông báo cho Chúng tôi về sự gián đoạn Chuyến bay (không được trễ hẹn quá mức) thì Quý khách sẽ không được hưởng đảm bảo từ Agoda.Com. Nếu Chúng tôi nhận được thông báo về sự gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý khách thông báo cho Chúng tôi thì Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi nhận được thông báo. Nếu biết tin về sự gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp, Quý khách bắt buộc phải thông báo cho Chúng tôi thông qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được trễ hẹn quá mức.

Sẽ được đề xuất giải pháp sau khi chúng tôi được thông báo về sự cản trở chuyến bay thuộc trường hợp, quý khách.

Chúng tôi đề nghị sẽ tìm kiếm một phương tiện vận chuyển thay thế đến Điểm đến và nếu chúng tôi có thể tìm ra một phương tiện vận chuyển thay thế phù hợp, chúng tôi sẽ đề nghị một chuyến bay thay thế đến Điểm đến cho quý khách hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp chúng tôi không thể mua được chuyến bay thay thế đề nghị cho quý khách trên mạng, sau khi chúng tôi xác nhận với quý khách, quý khách có thể tự mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế đến điểm đến cuối cùng ban đầu của quý khách, như đã thỏa thuận giữa chúng tôi và quý khách. Theo thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ hoàn trả cho quý khách mức giá đã được đồng ý trước đó của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm ra chuyến bay thay thế phù hợp, chúng tôi có thể thỏa thuận với quý khách về phần góp tương ứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng quý khách luôn phải liên hệ với chúng tôi và có được sự xác nhận từ chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không quý khách sẽ không được hoàn trả giá vé như đã nêu ở trên. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Trong vấn đề này, sau khi nhận được thông tin về phương án được đề xuất từ phía Chúng tôi, Quý khách phải phản hồi Chúng tôi ngay. Tuy nhiên, Quý khách cần phản hồi trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách. Xin lưu ý rằng đề xuất của Chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ có sẵn của các phương án được đề xuất. Sau khoảng 24 giờ nêu trên, đề xuất hết hạn và Quý khách không còn được hưởng Agoda.Com Guarantee trong vấn đề này.

Cam kết sẽ không có hiệu lực nếu Quý khách không đáp lại thông báo của Chúng tôi chính xác theo Điều A này. Bất kể tình huống nào, không được sau hơn 24 giờ kể từ khi Chúng tôi gửi thông báo qua địa chỉ email mà Quý khách đã cung cấp, mỗi thông báo hoặc tin tức truyền đạt khác gửi cho Quý khách sẽ được coi là đã được nhận vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi qua email, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai (ví dụ như trường hợp email được chuyển vào thư mục rác hoặc yêu cầu xác nhận nhận được bị từ chối). Liên lạc và thông báo trong trường hợp không có bất kỳ chứng cứ phản lại.

Dịch vụ Đặc biệt. Các dịch vụ được xác định trong đoạn này có thể áp dụng cho Trường hợp chính xác với Agoda.Com Bảo đảm, hoặc trường hợp Chúng tôi lựa chọn để cung cấp những dịch vụ này. Các dịch vụ này có thể được kích hoạt khi Quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi về sự Gián đoạn chuyến bay. Việc cung cấp những dịch vụ này là hoàn toàn theo ý muốn của Chúng tôi và sẽ cần được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đồng ý trước và xác nhận, nếu không Quý khách không có quyền yêu cầu hợp pháp đối với những dịch vụ đã nêu. Xin lưu ý rằng nếu Chúng tôi đồng ý sẽ cung cấp những dịch vụ này cho Quý khách, trước tiên Quý khách sẽ cần phải trả tiền cho các dịch vụ này và yêu cầu Chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp cho Chúng tôi biên lai, chứng minh việc quý khách đã thanh toán cho những dịch vụ tương tự. Tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí các dịch vụ mà Quý khách phải chịu trên cơ sở biên lai, lên đến số tiền cụ thể dưới đây:.

 • Nếu chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ mà không thông báo trước, chúng tôi sẽ cung cấp lưu trú cho Quý khách để tránh khó khăn tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga trong đêm. Chuyến bay thay thế sẽ diễn ra sau nửa đêm (12h đêm) và Quý khách sẽ phải lưu lại tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt ít nhất 8 giờ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể bắt đầu chuyến bay thay thế vào ngày hôm sau và cung cấp lưu trú tại khách sạn cho Quý khách, mà chúng tôi sẽ thanh toán phí tổn.
 • Nếu chúng tôi không thể đặt chuyến bay tiếp theo vì a) tất cả các chuyến bay hợp lý đã bán hết và/hoặc b) không có hành trình như vậy trong ngày được đề cập đến, chúng tôi có thể xem xét các sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt khác trong khu vực để tìm các tùy chọn chuyến bay thay thế. Nếu điều này xảy ra, miễn là tất cả các chi phí đã được đồng ý trước bởi dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng góp vào chi phí vận chuyển của quý khách do quý khách sắp xếp cho việc chuyển tiếp giữa các sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt. Chuyển tiếp có thể bao gồm tàu hỏa, xe buýt, xe khách hoặc taxi và sẽ áp dụng cho tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình qua chúng tôi. Giới hạn tối đa cho phương tiện vận chuyển thay thế này sẽ là €100 (một trăm Euro), bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình qua chúng tôi. Phương tiện vận chuyển thay thế.
 • : Nếu Chuyến bay Liên tiếp bị trì hoãn quá 4 giờ, Chúng tôi sẽ bồi thường chi phí thức ăn và nước uống với tổng số tiền tương đương €10 (mười Euro) cho mỗi hành khách đã đặt chỗ trên cùng một chuyến bay qua Chúng tôi.
 • Tìm kiếm tỷ giá hàng ngày trên Oanda có thể chuyển đổi các khoản phí được nêu trong đoạn 3(2) – Thay thế phương tiện vận chuyển – và đoạn 3(3) – Bồi thường các bữa ăn và đồ uống – ở trên trang web www.Oanda.Com. Chúng tôi sẽ chuyển đổi các khoản phí này.

  Miễn mọi trách nhiệm bồi thường và/hoặc hoàn tiền thêm cho Quý khách nếu bất kỳ giải pháp thay thế nào đã được đề xuất bởi Hãng vận chuyển được lựa chọn.

  Thời gian xử lý việc đặt chỗ ít nhất của Chuyến bay Thay thế là 8 giờ tính từ lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Xin lưu ý rằng tình huống Chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách theo Agoda.Com Guarantee. Nếu chúng tôi cung cấp quyền lựa chọn Chuyến bay thay thế, Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất phù hợp. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào khởi hành ít hơn 8 giờ sau khi lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi.

  Chính sách Đảm bảo của Agoda.Com – Hoàn tiền, Các trường hợp đặc biệt, Giới hạn, Yêu cầu bồi thường.

  1. Chính sách Bảo đảm Agoda.Com. Chính sách Bảo đảm Agoda.Com có hiệu lực tuỳ thuộc vào các điều kiện sau đây:.

 • Dành phải bay Chuyến vé cho Chuyến bay mà Chúng tôi đề nghị Quý khách. Nếu bất cứ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã đặt thông qua Chúng tôi được thực hiện không có sự trợ giúp của Chúng tôi thì Agoda.Com Bảo đảm sẽ không áp dụng và không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía Chúng tôi;
 • Tôi đã chấp nhận trước công việc đóng góp một phần cho phí vận chuyển thay thế do người mua yêu cầu. Điều khoản A quy định rằng, chúng tôi phải thực hiện đóng góp này trong vòng 14 ngày kể từ ngày khách hàng đến địa điểm theo lịch trình Chuyến bay ban đầu.
 • Yêu cầu đóng góp của Quý khách, Chúng tôi yêu cầu (a) Quý khách cung cấp cho Chúng tôi một bản sao minh bạch và dễ hiểu của biên lai thanh toán, và (b) vé cho Chuyến bay thay thế, trong đó bao gồm thông tin về ngày và giờ của Chuyến bay, điểm khởi hành và điểm đến, cũng như thông tin về các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), giá cả và tên của hành khách.
 • 2. Agoda.Com Bảo đảm – Ngoại lệ. Nếu xảy ra bất kỳ sự việc nào sau đây:.

 • Sự thay đổi nào và/hoặc sự thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã mua do Quý khách thực hiện (không thông qua Chúng tôi);
 • Khi liên quan đến Đơn đặt chỗ, quý khách có thể thay đổi thông tin liên hệ với bất kỳ một trong những Hãng vận tải đã được lựa chọn.
 • Agoda.Com Bảo đảm sẽ không được áp dụng và Quý khách sẽ không có quyền đòi bồi thường về vấn đề này, như đã được miêu tả trong Điều A. Điều khoản này không ngăn cản Quý khách mua Chuyến bay thay thế miễn là nó phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Agoda.Com Bảo đảm. Ngược lại, nếu Quý khách chỉnh sửa hoặc thay đổi lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước của dịch vụ khách hàng của chúng tôi, thì Agoda.Com Bảo đảm sẽ không áp dụng cho Quý khách và chúng tôi sẽ được miễn tất cả trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng.

  Trường hợp không thể kiểm soát là những hạn chế của Agoda.Com Guarantee. Xin thông báo là Agoda.Com Guarantee không áp dụng cho những trường hợp Chuyến bay bị hủy do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Đặc biệt, những tình huống như vậy có thể xảy ra trong những trường hợp bất ổn chính trị, điều kiện thời tiết xấu, các hạn chế và khuyến nghị của chính phủ không phù hợp với hoạt động của chuyến bay liên quan, rủi ro về an ninh và sức khỏe, sự cố bất ngờ về an toàn giao thông và các cuộc đình công tác động tới hoạt động của một hãng hàng không đang hoạt động, những hạn chế quan trọng trong hoạt động của sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, cũng như tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay của hãng vận tải được chọn hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của hãng vận tải được chọn hoặc đang hoạt động (dưới đây gọi là “Trường hợp không thể kiểm soát”). Xin lưu ý rằng trong những trường hợp này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đề nghị Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển thay thế khác. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho Quý khách Agoda.Com Guarantee hay trang trải các chi phí cho Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay bị ảnh hưởng bởi Trường hợp không thể kiểm soát cũng như Chuyến bay chuyển tiếp khác, nếu không được sử dụng do ảnh hưởng của Trường hợp không thể kiểm soát.

  Hãng vận chuyển phục vụ các chuyến bay và chuyến bay kết nối này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan. Xin lưu ý rằng nếu quý khách lỡ bất kỳ chuyến bay nào có chuyến bay kết nối nằm trong vé máy bay điện tử (PNR), thì vé của quý khách cho chuyến bay tiếp theo có thể bị hủy bỏ đúng theo chính sách của hãng vận chuyển được chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bất tiện có thể xảy ra. Agoda.Com Guarantee của chúng tôi không áp dụng cho một chuyến bay và/hoặc chuyến bay kết nối có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển được chọn hoặc những hãng hàng không khai thác các chuyến bay này. Hạn chế của Agoda.Com Guarantee – Chuyến bay và chuyến bay kết nối được xuất trong một vé máy bay điện tử (PNR). Quý khách có trách nhiệm kiểm tra chính sách của từng hãng vận chuyển được chọn.

  Phương thức trả lại tiền và quy trình trả lại tiền, khoản tiền đóng góp nào từ Chúng tôi nếu Quý khách có quyền nhận sẽ được hoàn trả bằng các phương thức sau.

 • Phương pháp hoàn trả liên quan đến Chuyến bay sẽ giống như phương pháp thanh toán mà Quý khách đã sử dụng để thanh toán đầy đủ cho chúng tôi. Ví dụ, nếu Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt chỗ qua thẻ thanh toán, số tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản liên kết với cùng một thẻ thanh toán của Quý khách. Nếu Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt chỗ của mình bằng nhiều phương thức thanh toán, số tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản liên kết với cùng các phương thức thanh toán của Quý khách theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà Quý khách đã thanh toán đầy đủ ban đầu.
 • Tiền sẽ được trả lại cho Quý khách thông qua việc chuyển khoản ngân hàng bằng cách ghi có vào tài khoản tiền gửi của Quý khách đối với khoản trả lại không liên quan đến Chuyến bay. Quý khách sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ cần cung cấp cho Chúng tôi. Việc này có thể mất đến 10 ngày làm việc.
 • Lưu ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền tới Quý khách. Vì vậy, quá trình chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về những tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao dịch từ Chúng tôi tới Quý khách. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể đề nghị cho Quý khách các Dịch vụ Bổ sung. Điều này bao gồm việc xử lý hủy bỏ tất cả các Chuyến bay trong hành trình của Quý khách và yêu cầu hoàn tiền đối với giá của các Chuyến bay này với Hãng vận tải được chọn do Gián đoạn Chuyến bay (vd: nếu Quý khách quyết định không sử dụng bất kỳ phương án nào nói trên được đề nghị cho Quý khách theo Agoda.Com Guarantee). Lưu ý rằng giá vé Chuyến bay có các yếu tố khác nhau và không phải tất cả đều có thể hoàn tiền. Vì vậy, ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu của Hãng vận tải được chọn về việc hoàn tiền, số tiền được hoàn trả sẽ không giống với Giá đầy đủ đã trả cho Đơn đặt chỗ. Trong trường hợp Quý khách muốn hủy hoặc đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, và Chuyến bay đó sẽ không được sử dụng, thì Quý khách vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay nhất định được tính vào giá vé cho Chuyến bay cụ thể.

  Điều C. Điều phối Chuyến bay Kết nối.

 • Trong một số trường hợp, việc di chuyển tới Điểm đến và quay lại, hoặc có Chuyến bay Kết nối, được sắp xếp để xuất vé một chiều tương ứng cho từng phần của đường bay, tức từng đường bay tới Điểm đến (hoặc trở về từ Điểm đến). Nếu điều này xảy ra, xin lưu ý rằng: Mỗi Chuyến bay có thể phải tuân theo các quy định khác nhau, đặc biệt nếu nó được khai thác bởi một Hãng vận tải được lựa chọn khác.
 • Quý khách khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, phải mang hành lý của mình và tự mình gửi hành lý cho chuyến bay tiếp theo. Nếu sử dụng một chuyến bay một chiều riêng biệt thay vì một chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, quý khách nên chú ý rằng đôi khi chuyến bay đó được khai thác bởi một hãng vận tải được lựa chọn khác.
 • Tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, chúng tôi không đảm bảo rằng quý khách có thể thực hiện chuyến bay tiếp theo có liên quan dựa trên tất cả thông tin có sẵn về việc thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.V. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ chuyến bay tiếp theo và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác.

  Điều Đ. Định nghĩa và Cách giải thích.

  Của Agoda.Com về “đảm bảo” được hiểu như sau:

 • Những thuật ngữ được in in đậm liệt kê dưới đây, và được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này để đề cập đến những điều sau: – Dịch vụ Bổ sung: có nghĩa là những dịch vụ liên quan đến Chuyến bay do chúng tôi cung cấp, bao gồm việc sắp xếp các dịch vụ được đề nghị bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, v.V. – Giá đầy đủ không bao gồm Phí cung cấp Dịch vụ Bổ sung, trừ khi các Dịch vụ bổ sung này được thêm vào trong quá trình Đặt chỗ. – Nếu Dịch vụ Bổ sung được đặt sau khi Đặt chỗ thì chúng tôi sẽ xử lý các dịch vụ này cho Quý khách với một khoản phí giao dịch bổ sung, nếu có.
 • Khi chúng tôi đồng ý với thanh toán của quý khách, đơn đặt chỗ sẽ được hoàn tất. Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này bằng cách đặt chỗ. Để hoàn thành và gửi thông tin được yêu cầu (bao gồm chuyến bay đã chọn) đến chúng tôi, quý khách cần thực hiện quá trình đặt chỗ. Trong quá trình này, quý khách cũng cần đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan áp dụng cho đơn đặt chỗ và trả đủ giá.
 • Dựa vào giao kèo vận chuyển, hãng vận chuyển là một hãng hàng không và/hoặc công ty vận chuyển đường bộ cung cấp dịch vụ vận chuyển.
 • Vận chuyển hợp đồng: có nghĩa là thỏa thuận vận chuyển và các dịch vụ liên quan được ký kết giữa công ty vận chuyển được lựa chọn và khách hàng.
 • Điểm đến kết thúc trên chặng một chiều theo Đặt chỗ Đơn là sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác mà Quý khách chọn từ danh sách ưu đãi. Việc vận chuyển đến Điểm đến cũng có thể được sắp xếp cho hai hoặc nhiều Chuyến bay Kết nối. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điểm đến tạm thời nào nếu điều đó không ảnh hưởng đến khả năng đến Điểm đến cuối cùng.
 • Được lựa chọn Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về điểm khởi hành và điểm đến (sân bay, trạm xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) của chuyến đi. Chuyến đi có thể là bằng đường hàng không, tàu hỏa, xe buýt hoặc các phương tiện khác đến điểm đến. Trong suốt chuyến đi từ điểm khởi hành (sân bay, trạm xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) đến điểm đến (sân bay, trạm xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) trên một phần của hành trình, thời gian chuyến đi có thể bao gồm các điểm dừng kỹ thuật do dịch vụ vận chuyển tương ứng thực hiện. Thuật ngữ “chuyến đi” cũng có thể được sử dụng để chỉ hai hoặc nhiều chuyến đi tới điểm đến.
 • Chuyến bay Kết nối: có nghĩa là hình thức vận chuyển yêu cầu khách hàng rời máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác tại từng sân bay hoặc điểm kết nối khác và có thể chuyển sang máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để đến điểm đến. Trong một số trường hợp, cũng có thể cần thay đổi hãng vận chuyển được chọn khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, hoặc các phương tiện vận chuyển khác.
 • Chuyến bay bị gián đoạn: có nghĩa là thay đổi lịch trình Chuyến bay, do đó Quý khách sẽ không có đủ thời gian để chuyển máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng đến Điểm đến của Quý khách hoặc giờ đến Điểm đến của Quý khách sẽ thay đổi hơn 24 giờ từ thời gian ban đầu dự kiến, có nghĩa là do gián đoạn Chuyến bay, Quý khách sẽ bỏ lỡ Chuyến bay Nối tiếp của mình. Việc xác định thời gian hợp lý để chuyển máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp sẽ được thực hiện riêng lẻ và phù hợp với thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn cụ thể do sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác cung cấp.
 • Giá toàn bộ của chúng tôi là giá cho vé Chuyến bay và các dịch vụ tương tự khác (ví dụ: ưu tiên lên máy bay, hành lý thêm, bữa ăn, v.V.) Đã đặt với chúng tôi trong Đơn đặt chỗ. Nghĩa là giá mà chúng tôi tính cho quý khách đối với việc cung cấp các dịch vụ đặt chỗ của chúng tôi.
 • Cần chú ý rằng khi di chuyển qua nhiều hành trình bay, mã PNR có thể khác nhau giữa các chuyến bay này. Điều này cũng áp dụng đối với chuyến bay trở về. PNR có nghĩa là bản ghi tên hành khách, là mã nhận biết thông tin đặt vé chuyến bay, hành khách và hành trình. Nó có thể bao gồm tổ hợp số và/hoặc chữ cái bất kỳ và một PNR có thể bao gồm thông tin về loại vé chuyến bay, ngày bay, số lượng hành lý và thông tin về bố trí ghế liên quan đến một hoặc nhiều chuyến bay do một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác khai thác. Luôn có thể tìm thấy mã PNR trên vé điện tử hoặc thẻ lên máy bay.
 • Trước khi khởi hành, chúng tôi không có trách nhiệm xác thực danh tính của công ty vận chuyển hoạt động tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga đối với tuyến đường liên quan. Công ty vận chuyển sẽ được thông báo trước khi quý khách mua vé. Chuyến bay có thể bao gồm dịch vụ của hai hoặc nhiều công ty vận chuyển khác nhau, và thuật ngữ “công ty vận chuyển được chọn” sẽ được sử dụng để chỉ hãng hàng không và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác chở quý khách qua phần có liên quan của tuyến đường. Công ty vận chuyển được chọn có thể là hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường không hoặc công ty vận chuyển đường bộ (bằng tàu hỏa hoặc xe buýt) thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Điều khoản và Điều kiện: nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Agoda.Com Guarantee đã nêu trong tài liệu này.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours