lam bai

Agoda.Com Guarantee.

Agoda.Com Bảo đảm là một mối quan hệ pháp lý ràng buộc giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan của chúng tôi (dưới đây được gọi là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”), và quý khách (dưới đây được gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”). Các Điều khoản và Điều kiện sau đây điều chỉnh Agoda.Com Bảo đảm.

Điều A. Agoda.Com Bảo đảm – Hủy bỏ Chuyến bay.

Trường hợp xảy ra sự gián đoạn trong chuyến bay, ảnh hưởng đến chuyến bay của quý khách, Agoda.Com Guarantee sẽ cung cấp sự hỗ trợ miễn phí cho quý khách. Thông qua các điều khoản và điều kiện áp dụng.

1. Đảm bảo Agoda.Com – Dành cho chuyến đi đang diễn ra.

Agoda.Com Bảo đảm chỉ áp dụng cho trường hợp chuyến bay bị gián đoạn do hãng vận chuyển đã chọn hoặc thông báo cho khách hàng ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi gián đoạn chuyến bay (gọi là “Trường hợp”). Hành trình vẫn đang tiếp tục.

Nếu Quý khách không thông báo cho Chúng tôi về sự Gián đoạn Chuyến bay (không được trễ quá mức), thì Quý khách sẽ không được hưởng Đảm bảo Agoda.Com. Nếu Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý khách thông báo cho Chúng tôi, thì Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi được thông báo. Nếu biết thông tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách phải thông báo cho Chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được trễ quá mức.

Sau khi chúng tôi được thông báo về việc hủy chuyến bay do tình huống không may xảy ra, quý khách sẽ được đề xuất các phương án sau đây.

Trong trường hợp Chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế phù hợp thì chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về phần đóng góp tương xứng của Chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn phải liên hệ với Chúng tôi và có được xác nhận của Chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn tiền vé dưới đây. Xin lưu ý rằng Chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận. Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu Chúng tôi có thể tìm ra phương tiện vận chuyển thay thế phù hợp thì Chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho Quý khách hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp Chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, sau khi Chúng tôi xác nhận với Quý khách, Quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của Quý khách, như Chúng tôi và Quý khách đã thỏa thuận. Theo thỏa thuận đó, Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Quý khách mức giá đã được thống nhất trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này.

Sau khoảng 24 giờ kể từ đó, lời đề nghị sẽ hết hạn và Quý khách sẽ không được hưởng chính sách Bảo đảm Agoda.Com nữa. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi lời đề nghị của mình tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống của các giải pháp được đề xuất. Quý khách phải trả lời chúng tôi về quyết định của mình ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề xuất từ chúng tôi, nhưng không quá 24 giờ kể từ thời điểm khởi hành của chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách.

Điều này sẽ không tác động đến việc Agoda.Com Bảo đảm không có hiệu lực nếu Quý khách không trả lời thông báo của chúng tôi đúng với Điều A. Dù cho thế nào đi nữa, mỗi thông báo của chúng tôi hoặc tin tức truyền đạt khác sẽ được coi là Quý khách đã nhận được vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi qua email. Nếu thông báo được gửi qua email, nó sẽ được gửi đến Quý khách vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai, chẳng hạn như tình huống email được chuyển đến thư mục thư rác hoặc yêu cầu báo là đã nhận được bị từ chối. Tuy nhiên, điều này không quá 24 giờ sau khi chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ email do Quý khách cung cấp.

Dịch vụ Đặc biệt. 3. Các dịch vụ xác định trong đoạn này có thể áp dụng cho Trường hợp chính xác theo Agoda.Com Guarantee, hoặc trong trường hợp Chúng tôi quyết định cung cấp các dịch vụ này. Việc cung cấp các dịch vụ này hoàn toàn tuỳ ý của Chúng tôi và sẽ cần được sự đồng ý và xác nhận từ phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi, nếu không Quý khách không có quyền yêu cầu hợp pháp liên quan đến các dịch vụ đã được đề cập. Xin lưu ý rằng nếu Chúng tôi đồng ý cung cấp các dịch vụ này cho Quý khách, trước tiên Quý khách sẽ phải thanh toán cho các dịch vụ này và yêu cầu Chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp biên lai chứng minh đã thanh toán cho các dịch vụ tương tự. Tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí các dịch vụ mà Quý khách đã phải trả dựa trên biên lai, với số tiền cụ thể dưới đây:

 • Nếu Chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc hủy mà không thông báo trước làm Quý khách gặp khó khăn tại sân bay, bến xe hoặc ga trong ban đêm, chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho Quý khách. Chuyến bay thay thế sẽ khởi hành sau nửa đêm (12h đêm) và Quý khách sẽ phải ở lại sân bay, ga hoặc bến xe trong hơn 8 tiếng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp chỗ ở nếu quý khách chấp nhận Chuyến bay thay thế xuất phát vào ngày hôm sau do Chúng tôi đề xuất và đề nghị đặt phòng khách sạn thay mặt Quý khách do Chúng tôi trả tiền phí.
 • Nếu chúng tôi không thể sắp xếp Chuyến bay Kết nối vì a) tất cả các Chuyến bay hợp lý đã được bán hết và/hoặc b) không có sẵn hành trình như vậy trong ngày được đề cập, chúng tôi có thể xem xét các sân bay, nhà ga hoặc trạm xe buýt khác trong khu vực để tìm các phương án Chuyến bay thay thế. Với điều kiện là tất cả các chi phí đã được phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đồng ý trước, chúng tôi sẽ đóng góp vào chi phí vận chuyển của Quý khách do Quý khách sắp xếp cho việc chuyển tiếp giữa các sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc trạm xe buýt. Giới hạn tối đa cho phương tiện vận chuyển thay thế này sẽ tương đương với €100 (một trăm Euro), bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi. Việc chuyển tiếp có thể bao gồm tàu hỏa, xe buýt, xe khách hoặc taxi và sẽ bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi.
 • Nếu Chuyến bay Tiếp theo bị trì hoãn hơn 4 giờ, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền cho thức ăn và đồ uống trị giá tổng cộng €10 (mười Euro) cho mỗi khách đã đặt chỗ trên cùng một chuyến bay kết nối của chúng tôi. Bồi thường Bữa ăn và Nước uống.
 • Tìm kiếm theo Tỷ giá Hàng ngày Oanda có thể thay đổi các phí được đề cập trong phần 3(2) – Phương tiện vận chuyển thay thế – và phần 3(3) – Bồi thường Bữa ăn và Đồ uống – trên trang web www.Oanda.Com.

  Nếu bất cứ lời giải pháp thay thế nào đã được đề cập trước đây do Hãng vận tải đã được lựa chọn đề xuất, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn tiền thêm cho quý khách hàng.

  4. Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Thay thế là ít nhất 8 tiếng kể từ lần liên hệ ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong trường hợp có ít nhất 8 tiếng. Xin lưu ý rằng trường hợp Chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách theo Agoda.Com Guarantee. Nếu chúng tôi cung cấp quyền lựa chọn Chuyến bay thay thế, Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian hợp lý ngắn nhất. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào khởi hành ít hơn 8 tiếng sau khi lần liên hệ ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi.

  Chính sách B. Agoda.Com Guarantee – Hoàn tiền, Những trường hợp đặc biệt, Giới hạn, Yêu cầu bồi thường.

  1. Chính sách Đảm bảo của Agoda.Com. Chính sách Đảm bảo của Agoda.Com có hiệu lực dựa trên những điều kiện sau đây:

 • Cần phải đặt vé cho chuyến bay mà chúng tôi đề xuất cho khách hàng quý. Nếu có sự thay đổi trong lịch trình bay đã được đặt qua chúng tôi và chúng tôi không thể giúp đỡ, thì Cam kết Agoda.Com sẽ không được áp dụng và chúng tôi sẽ không có biện pháp khắc phục nào từ phía chúng tôi.
 • Trong vòng 14 ngày tính từ ngày Quý vị đến điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu, chúng tôi cần nhận được yêu cầu từ Quý vị về việc đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do Quý vị mua và đã được chúng tôi đồng ý trước đó, tuân thủ Điều khoản A này.
 • Quý khách cần đưa cho chúng tôi (a) bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên nhận thanh toán, và (b) vé cho Chuyến bay thay thế, một trong số đó phải có ngày và giờ của Chuyến bay và địa điểm khởi hành và đến và dữ liệu liên quan đến các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), thông tin về giá và tên của hành khách. Bên cạnh đó, cần đáp ứng yêu cầu đóng góp.
 • 2. Agoda.Com Đảm bảo – Ngoại lệ. Nếu xảy ra bất kỳ sự việc nào dưới đây:.

 • Và/hoặc; bất kỳ sự thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã mua do Quý khách thực hiện (không qua Bên chúng tôi).
 • Hãng vận chuyển được lựa chọn liên quan đến Đơn đặt chỗ, quý khách thay đổi thông tin liên hệ với bất kỳ một trong những.
 • Trong Điều A, Agoda.Com Guarantee được mô tả sẽ không áp dụng và Quý khách sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường về mặt này. Điều khoản này không cản trở Quý khách mua Chuyến bay thay thế miễn là nó phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Agoda.Com Guarantee. Ngược lại, nếu Quý khách chỉnh sửa hoặc thay đổi lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước của phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi thì Agoda.Com Guarantee sẽ không áp dụng cho Quý khách và Chúng tôi sẽ được miễn tất cả trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng.

  3. Trường hợp không thể kiểm soát, Agoda.Com Đảm bảo không áp dụng cho các trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do các sự cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Đặc biệt, những tình huống như vậy có thể xảy ra trong các trường hợp không ổn định chính trị, điều kiện thời tiết bất lợi, các hạn chế và khuyến nghị từ chính phủ không phù hợp với hoạt động của chuyến bay liên quan, các rủi ro liên quan đến an ninh và sức khỏe, các vấn đề về an toàn giao thông bất ngờ và các cuộc đình công ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty hàng không đang hoạt động, các hạn chế đáng kể trong hoạt động sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe bus, cũng như tình trạng phá sản, nợ nần hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay của Hãng vận tải đã được chọn hoặc bất kỳ tác động khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của Hãng vận tải đã được chọn hoặc đang hoạt động (gọi chung là “Trường hợp không thể kiểm soát”). Xin lưu ý rằng trong những trường hợp này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đề xuất Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển thay thế khác. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm cung cấp cho Quý khách Agoda.Com Đảm bảo hoặc trang trải các chi phí cho Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay bị ảnh hưởng bởi Trường hợp không thể kiểm soát cũng như Chuyến bay chuyển tiếp khác, nếu không được sử dụng do ảnh hưởng của Trường hợp không thể kiểm soát.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rắc rối có thể xảy ra. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách lỡ bất kỳ Chuyến bay nào có Chuyến bay Kết nối nằm trong vé máy bay điện tử (PNR) thì vé của Quý khách cho Chuyến bay tiếp theo có thể bị hủy bỏ đúng với chính sách của Hãng vận chuyển được chọn. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng vận chuyển được chọn hoặc những hãng hàng không khai thác những Chuyến bay này. Đảm bảo Agoda.Com của chúng tôi không áp dụng cho một Chuyến bay và/hoặc Chuyến bay Kết nối có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hạn chế của Đảm bảo Agoda.Com – Chuyến bay và Chuyến bay Kết nối được xuất trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hãng vận chuyển phục vụ những Chuyến bay và Chuyến bay Kết nối này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả vấn đề có liên quan. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra chính sách của từng Hãng vận chuyển được chọn.

  Hình thức trả lại tiền và quy trình trả lại tiền. Khoản đóng góp tài chính nào từ chúng tôi, nếu quý khách có quyền nhận, sẽ được trả lại bằng các phương pháp sau đây:.

 • Khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của trả đã khách của
 • Tiền sẽ được trả lại cho Quý khách bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng bằng cách ghi có vào tài khoản tiền gửi của Quý khách đối với khoản trả lại không liên quan đến Chuyến bay. Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ cần cung cấp cho Chúng tôi. Quá trình này có thể mất đến 10 ngày làm việc.
 • Với quyền lợi của Quý khách, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền tới. Quá trình chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về những tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao dịch từ chúng tôi tới Quý khách. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể đề nghị cho Quý khách các Dịch vụ Bổ sung bao gồm việc xử lý hủy bỏ tất cả các Chuyến bay trong hành trình của Quý khách và yêu cầu hoàn tiền đối với giá của các Chuyến bay này với Hãng vận chuyển được chọn do Gián đoạn Chuyến bay (vd: nếu Quý khách quyết định không sử dụng bất kỳ phương án nào nói trên được đề nghị cho Quý khách theo Agoda.Com Bảo đảm). Xin lưu ý rằng giá vé Chuyến bay có các yếu tố khác nhau và không phải tất cả đều có thể hoàn tiền, vì vậy ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu của Hãng vận chuyển được chọn về việc hoàn tiền, số tiền được hoàn trả sẽ không giống với Giá đầy đủ đã trả cho Đơn đặt chỗ. Trong trường hợp Quý khách muốn hủy hoặc đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, và Chuyến bay đó sẽ không được sử dụng, thì Quý khách vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay nhất định được tính vào giá vé cho Chuyến bay cụ thể.

  Điều C. Tổ chức Chuyến bay Liên tiếp.

 • Việc vận chuyển tới Điểm đến sẽ được tổ chức để bán vé một chiều cho từng phần của hành trình, có nghĩa là từng đoạn bay tới Điểm đến (hoặc trở về từ Điểm đến). Mỗi chuyến bay có thể có các quy tắc khác nhau, đặc biệt nếu được điều hành bởi một hãng vận chuyển khác nhau. Trong một số trường hợp, chuyến bay có thể có chuyến bay kết nối, tức là vận chuyển tới Điểm đến rồi quay lại. Xin lưu ý rằng nếu điều này xảy ra,
 • Quý khách khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, phải lấy hành lý của mình và tự mình gửi hành lý cho chuyến bay tiếp theo. Nếu sử dụng một chuyến bay một chiều riêng biệt thay vì một chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, nên chú ý rằng đôi khi chuyến bay đó được khai thác bởi một hãng vận chuyển được chọn khác.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng Quý khách có thể thực hiện Chuyến bay Liên kết có liên quan dựa trên tất cả thông tin sẵn có tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt về việc thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.V. Một khi Quý khách đến sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ Chuyến bay Liên kết và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác.

  Điều D. Định nghĩa và Phương pháp giải thích.

  Agoda.Com Bảo đảm có ý nghĩa dưới đây về các từ và cụm từ sau đây, trừ khi ngữ cảnh có quy định gì khác: Định nghĩa.

 • Được in IN ĐẬM liệt kê phía dưới, và được sử dụng khắp các Điều khoản và Điều kiện này đề cập tới những điều sau: Những thuật ngữ của định nghĩa. Dịch vụ Bổ sung: có nghĩa là những dịch vụ do Chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm việc sắp xếp những dịch vụ được đề nghị bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, ví dụ như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, v.V. Phí cung cấp Dịch vụ Bổ sung không được bao gồm trong giá đầy đủ, trừ khi các Dịch vụ bổ sung này được thêm vào trong quá trình Đặt chỗ. Nếu Dịch vụ Bổ sung được đặt sau khi Đặt chỗ thì Chúng tôi sẽ xử lý các dịch vụ này cho Quý khách với một khoản phí giao dịch bổ sung, nếu có.
 • Khi chúng tôi tiếp nhận thanh toán từ quý khách, đặt chỗ sẽ hoàn tất. Bằng cách thực hiện việc đặt chỗ, quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Quý khách cần hoàn thành và gửi cho chúng tôi những thông tin yêu cầu, bao gồm chọn chuyến bay. Sau đó, quý khách cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện áp dụng cho đơn đặt chỗ và thanh toán đầy đủ.
 • Dựa vào hợp đồng vận chuyển, hãng vận chuyển là một hãng hàng không và/hoặc công ty vận chuyển đường bộ cung cấp dịch vụ vận chuyển.
 • Hãng vận chuyển được lựa chọn và Quý khách hàng ký kết thỏa thuận vận chuyển và các dịch vụ liên quan là ý nghĩa của hợp đồng Vận chuyển.
 • Điểm đến cuối cùng trên hành trình một chiều theo Đơn đặt chỗ là sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác mà Quý khách chọn từ các ưu đãi được liệt kê. Vận chuyển đến Điểm đến cũng có thể được sắp xếp cho hai hoặc nhiều Chuyến bay Nối tiếp. Nếu điều đó không ảnh hưởng đến khả năng đến Điểm đến cuối cùng, chúng tôi giữ quyền thay đổi bất kỳ điểm đến tạm thời nào.
 • Các chuyến bay hoặc chuyến bay: có nghĩa là đề xuất vận chuyển bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hoặc bằng xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác đến điểm đến thông qua hãng vận chuyển đã chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về sân bay xuất phát và đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) của chuyến bay, thời gian chuyến bay và nhận dạng của hãng vận chuyển đã chọn. Thời gian chuyến bay cũng có thể bao gồm các điểm dừng kỹ thuật do hãng vận chuyển tương ứng thực hiện trong suốt chuyến bay từ sân bay xuất phát (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) đến sân bay đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) trên một phần của hành trình. “Chuyến bay” cũng có thể được sử dụng để chỉ hai hoặc nhiều chuyến bay đến điểm đến.
 • Dạng vận tải Nối tiếp là chuyến bay: yêu cầu rời khỏi máy bay hoặc phương tiện di chuyển khác sẽ cần có tại từng sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác và có thể thay đổi máy bay hoặc phương tiện di chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để đến Điểm đến. Trong một số trường hợp, cũng có thể cần thay đổi Hãng vận tải đã chọn khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, hoặc các phương tiện di chuyển khác.
 • Vì vậy, việc đánh giá thời gian hợp lý để thay thế máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp sẽ được thực hiện riêng biệt và phù hợp với thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn cụ thể do sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác cung cấp. Nghĩa là, Quý khách sẽ bị lỡ Chuyến bay Nối tiếp của mình do gián đoạn Chuyến bay, và giờ Quý khách tới Điểm đến sẽ thay đổi hơn 24 tiếng so với giờ đến ban đầu theo kế hoạch, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tới Điểm đến của Quý khách hoặc. Việc thay đổi trong lịch trình Chuyến bay, có nghĩa là Quý khách sẽ không có đủ thời gian để thay thế máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp.
 • Giá đầy đủ của chúng tôi là giá mà chúng tôi tính cho quý khách đối với việc cung cấp các dịch vụ đặt chỗ của chúng tôi và giá cho vé chuyến bay và các dịch vụ tương tự khác (ví dụ: ưu tiên lên máy bay, hành lý bổ sung, bữa ăn, v.V.) Đã đặt với chúng tôi trong Đơn đặt chỗ.
 • Một Mã đặt chỗ (PNR) có thể chứa thông tin về loại vé Chuyến bay, ngày bay, số lượng hành lý và thông tin về sắp xếp chỗ ngồi liên quan đến một hoặc nhiều Chuyến bay được khai thác bởi một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác. Nó có thể bao gồm tổ hợp số và/hoặc chữ cái tùy ý và đó là mã nhận dạng cho thông tin đặt chỗ của Chuyến bay, hành khách và hành trình. PNR là một bản ghi chứa tên hành khách. PNR luôn có thể được tìm thấy trên Vé điện tử hoặc thẻ lên máy bay. Khi đi qua nhiều Chuyến bay, PNR có thể khác nhau giữa các Chuyến bay này. Điều này cũng áp dụng cho Chuyến bay trở về.
 • Trước khi khởi hành, Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra xác minh danh tính của công ty vận chuyển hoạt động tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga đối với tuyến đường liên quan. Công ty vận chuyển được lựa chọn sẽ được tiết lộ danh tính trước khi Quý khách mua vé. Chuyến bay có thể sử dụng dịch vụ của hai hoặc nhiều công ty vận chuyển được lựa chọn, trong trường hợp đó, thuật ngữ “công ty vận chuyển được lựa chọn” sẽ được sử dụng để chỉ hãng hàng không và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác chở Quý khách qua phần liên quan của tuyến đường. Công ty vận chuyển thực tế hoạt động có thể khác với công ty vận chuyển được lựa chọn mà Hợp đồng Vận tải đã được ký kết. Công ty vận chuyển được lựa chọn có thể là hãng hàng không hoặc nhà khai thác vận chuyển đường bộ (bằng tàu hỏa hoặc xe buýt) mà Hợp đồng Vận tải đã được ký kết thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Điều khoản và Điều kiện: nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Agoda.Com Guarantee đã nêu trong tài liệu này.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours