lam bai

Việt Nam của ngành công nghiệp hiện đại hóa, quốc gia, đặc biệt là vùng miền Trung – Tây Nguyên. Trong số ba Đại học Bách khoa của Việt Nam, Đại học Bách khoa là một trường có vai trò là trung tâm đào tạo chuyên gia kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc triển khai và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp.

Nhiệm vụ:.

 • Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành kỹ thuật và công nghệ.
 • Đào tạo học viên các ngành giảng dạy kỹ thuật.
 • Nghiên cứu khoa học và truyền đạt công nghệ.
 • Với hợp tác giữa các trường đại học và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, khuyến khích sự cộng tác trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ.
 • Tổ chức:.

 • Có tổng cộng 594 cán bộ viên chức, trong đó có: – 399 giảng viên – 23 giáo sư, phó giáo sư – 70 giáo viên chính, giáo viên cao cấp – 114 trưởng khoa và tiến sĩ – 228 thạc sĩ.
 • Trường có một Trung tâm Đào tạo Xuất sắc, một Trung tâm đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), bốn phòng chức năng, mười bốn khoa, các đội trực thuộc và mười trung tâm.
 • KHOA.

  1. Ngành cơ khí.

  2. Ngành Cơ khí Giao thông.

  3.Công nghệ Nhiệt đang phát triển. – Điện lạnh.

  4. Công nghệ Tin học.

  5. Điện.

  6. Công nghệ điện tử và viễn thông.

  7. Hóa.

  8. Sư phạm Kỹ nghệ.

  9. Xây dựng Cầu Đường.

  10. Xây dựng Dân số và Công nghiệp.

  11. Xây dựng Hệ thống thủy lợi và điện lực.

  12.Quản trị Dự án..

  13. Môi trường.

  14.Kiến trúc..

  15. Trung tâm Tuyệt vời.

  16. Trung tâm đào tạo chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao (PFIEV).

  Đào tạo:.

 • Bậc Đại học có 38 lĩnh vực đào tạo, bậc Thạc sĩ có 15 lĩnh vực và bậc Tiến sĩ có 12 lĩnh vực.
 • Các chương trình đào tạo Đại học bao gồm:
 • KHOA.

  Chuyên ngành đào tạo.

  Cơ khí.

  Ngành cơ khí sản xuất máy móc.

  Công nghệ Cơ Điện.

  Cơ khí đúc thép.

  Công nghệ cơ khí Giao thông.

  Ngành Cơ khí Động lực.

  Kỹ thuật Đóng tàu.

  Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh.

  Công nghệ Nhiệt đang phát triển.

  Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường.

  Công nghệ Tin học.

  Công nghệ Truyền thông.

  Hóa.

  Công nghệ Di truyền học.

  Công nghệ Chế biến thực phẩm.

  Công nghệ vật liệu – Silicat.

  Công nghệ Vật liệu – Chất đa năng.

  Công nghệ Hóa chất – Dầu mỏ.

  Điện.

  Kỹ thuật Điện.

  Hệ thống Điện lực.

  Tự động hóa.

  Điện Kỹ thuật công nghiệp.

  Công nghệ thông tin – Truyền thông.

  Kỹ thuật Điện. tử

  Công nghệ Truyền thông không dây.

  Công nghệ máy tính.

  Sư phạm Kỹ thuật.

  Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp.

  Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử.

  Sư phạm công nghệ Điện tử – Tin học.

  Xây dựng Dân sự và Công nghiệp.

  Xây dựng Dân sự và Công nghiệp.

  Kiến trúc.

  Xây dựng Cầu giao thông.

  Xây dựng Cầu – Đường.

  Vật liệu và thành phần xây dựng.

  Xây dựng Hệ thống Thủy lợi – Thủy điện.

  Xây dựng công trình Thủy lợi – Thủy điện.

  Tin học Xây dựng.

  Quản trị dự án.

  Quản trị Dự án.

  Quản lý Công nghiệp.

  Môi trường.

  Công nghệ môi trường.

  Quản trị môi trường.

  PFIEV.

  Sản xuất Tự động.

  Công nghệ thông tin Công nghiệp.

  Trung tâm Tuyệt vời.

  Hệ thống Number.

  Hệ thống Tích hợp.

  Công nghệ Truyền thông không dây.

 • Đã thực hiện thành công một số tác vụ nghiên cứu cơ bản ở cấp quốc gia và nhiều đề tài ở cấp trọng điểm của Bộ, cấp Bộ, cấp Tỉnh, thành phố Đà Nẵng, các nhà khoa học từ Trường Đại học Bách khoa.
 • Các kết quả nghiên cứu khoa học do đội ngũ khoa học – công nghệ của trường thực hiện cũng đã phục vụ rất hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên, không chỉ đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo sinh viên ở các cấp học khác nhau từ đại học tới tiến sĩ.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours