lam bai

Agoda.Com Guarantee.

Như bên dưới:1. Mối quan hệ pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”) và quý khách (gọi chung là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”) được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây.2. Agoda.Com Guarantee là cam kết của chúng tôi đối với quý khách về các dịch vụ và tiện ích được cung cấp trên Agoda.Com.3. Quý khách có thể tận hưởng Agoda.Com Guarantee khi thực hiện đặt phòng trên Agoda.Com.4. Agoda.Com Guarantee bao gồm các quyền và lợi ích như đảm bảo giá tốt nhất, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đảm bảo quyền lợi của quý khách khi có sự cố.5. Chúng tôi cam kết tuân thủ và thực hiện Agoda.Com Guarantee theo các quy định và điều khoản được quy định dưới đây.

Chính sách Bảo đảm của Agoda.Com – Ngắt kết nối Chuyến bay.

Cung cấp hỗ trợ miễn phí cho quý khách trong trường hợp có sự gián đoạn ảnh hưởng đến chuyến bay của quý khách, tùy theo các điều khoản và điều kiện của Agoda.Com Guarantee.

1. Agoda.Com Bảo đảm – Cho chuyến đi đang diễn ra.

Agoda.Com Bảo đảm chỉ áp dụng khi Chuyến bay bị gián đoạn do Hãng vận tải đã chọn hoặc khi chúng tôi thông báo ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn Chuyến bay (dưới đây gọi là “Trường hợp”) – Hành trình vẫn đang diễn ra.

Nếu Quý vị không thông báo cho chúng tôi về tình trạng Gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá mức), thì Quý vị sẽ không được hưởng chính sách Bảo đảm của Agoda.Com. Nếu chúng tôi được thông báo về tình trạng Gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý vị thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị trong thời gian hợp lý sau khi chúng tôi nhận được thông báo. Nếu Quý vị biết về tình trạng Gián đoạn Chuyến bay, Quý vị phải thông báo cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email, không được chậm trễ quá mức.

Sau khi Chúng tôi nhận được thông báo về sự gián đoạn của Chuyến bay trong trường hợp này, Quý khách sẽ được đề xuất các giải pháp sau:

Khi đến Điểm đến, chúng tôi sẽ tìm kiếm các phương tiện vận chuyển thay thế phù hợp. Nếu chúng tôi tìm được phương tiện vận chuyển thay thế phù hợp, chúng tôi sẽ đề xuất một chuyến bay thay thế cho quý khách. Chúng tôi sẽ chi trả các khoản phí cần thiết. Nếu chúng tôi không thể mua được chuyến bay thay thế được đề xuất trên mạng, sau khi xác nhận với quý khách, quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế đến điểm đến cuối cùng ban đầu của quý khách. Chúng tôi và quý khách đã đồng ý với điều này. Theo thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã đồng ý trước đó cho vé như vậy, theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Nếu chúng tôi không thể tìm được chuyến bay thay thế phù hợp, chúng tôi có thể thỏa thuận với quý khách về phần góp phần tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế, như đã thỏa thuận trước đó. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng quý khách luôn phải liên hệ với chúng tôi và có xác nhận từ chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế. Nếu không, quý khách sẽ không được hoàn lại giá vé như đã nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Trong vấn đề này, sau khoảng 24 giờ kể từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách, Quý khách sẽ không còn được hưởng đảm bảo từ Agoda.Com trong vấn đề này. Xin lưu ý rằng đề xuất của Chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ có sẵn của các giải pháp được đề xuất. Quý khách phải trả lời Chúng tôi về quyết định của Quý khách ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề xuất từ phía Chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp là trong vòng 24 giờ bắt đầu từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách.

Việc Quý vị yêu cầu Agoda.Com Bảo đảm sẽ không có hiệu lực nếu Quý vị không phản hồi thông báo của Chúng tôi đúng theo Điều A này. Mỗi thông báo của Chúng tôi hoặc thông tin truyền đạt khác gửi đến Quý vị sẽ được coi là Quý vị đã nhận được vào ngày và giờ truyền thông báo xác nhận nếu thông báo được gửi qua email, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai (ví dụ như email được chuyển vào thư mục spam hoặc yêu cầu xác nhận bị từ chối), nhưng dù sao thì cũng không muộn hơn 24 giờ sau khi Chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ email mà Quý vị đã cung cấp.

Các dịch vụ đặc biệt. Các dịch vụ xác định trong đoạn này có thể áp dụng cho trường hợp đúng theo Đảm bảo Agoda.Com hoặc trường hợp chúng tôi chọn để cung cấp các dịch vụ này. Các dịch vụ này có thể được kích hoạt bởi phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi khi quý khách liên hệ với họ về sự gián đoạn chuyến bay. Việc cung cấp các dịch vụ này hoàn toàn theo ý muốn của chúng tôi và sẽ cần được phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đồng ý và xác nhận trước, nếu không quý khách không có quyền yêu cầu hợp pháp về các dịch vụ đã nêu. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi đồng ý cung cấp các dịch vụ này cho quý khách, trước tiên quý khách sẽ cần thanh toán cho các dịch vụ này và yêu cầu chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp biên lai, chứng minh việc quý khách đã thanh toán cho các dịch vụ tương tự. Tùy theo việc đáp ứng các điều kiện đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí các dịch vụ mà quý khách phải chịu dựa trên biên lai, lên đến số tiền cụ thể dưới đây:.

 • Nếu Chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc hủy mà không thông báo trước làm Quý khách gặp khó khăn tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga vào ban đêm, chúng tôi sẽ cung cấp nơi ở cho Quý khách. Chuyến bay thay thế sẽ khởi hành sau nửa đêm (12h đêm) và Quý khách sẽ phải ở lại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt hơn 8 tiếng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp chỗ ở nếu quý khách đồng ý: (i) Chuyến bay thay thế khởi hành vào ngày hôm sau theo đề nghị của chúng tôi; và (ii) Đặt phòng khách sạn thay mặt quý khách và thanh toán phí tổn. Nơi ở qua đêm – Tuỳ theo các điều kiện được nêu dưới đây.
 • Nếu không thể đặt Chuyến bay Kết nối do a) tất cả Chuyến bay hợp lý đã được bán và/hoặc b) không có sẵn hành trình như vậy trong ngày được đề cập, chúng tôi có thể xem xét các sân bay, nhà ga hoặc trạm xe buýt khác trong khu vực để tìm các tùy chọn Chuyến bay thay thế. Việc chuyển tiếp có thể bao gồm tàu hỏa, xe buýt, xe khách hoặc taxi và sẽ áp dụng cho tất cả hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi. Đối với việc chuyển tiếp này, chúng tôi sẽ đóng góp vào chi phí vận chuyển của Quý khách do Quý khách sắp xếp cho việc chuyển tiếp giữa các sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc trạm xe buýt. Giới hạn tối đa cho phương tiện vận chuyển thay thế này sẽ là €100 (một trăm Euro), bao gồm tất cả hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi.
 • Nếu Chuyến bay Tiếp tục bị trì hoãn quá 4 giờ, Chúng tôi sẽ đền bù Phần ăn và Thức uống cho từng hành khách đã đặt vé trên cùng một hành trình thông qua Chúng tôi với tổng số tiền tương đương là 10 Euro.
 • Tại www.Oanda.Com, chúng tôi có thể xem tỷ giá hàng ngày Oanda để chuyển đổi các phí được đề cập trong đoạn 3(2) – Phương tiện giao thông thay thế và đoạn 3(3) – Thay thế bữa ăn và đồ uống.

  Chúng tôi được miễn trách nhiệm bồi thường và/hoặc hoàn tiền bổ sung cho Quý khách hàng nếu bất kỳ phương án thay thế nào đã được đề cập trước đó là do Hãng vận chuyển được lựa chọn đề nghị.

  Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Thay thế là 8 giờ tính từ lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong trường hợp có ít nhất 8 giờ. Nếu chúng tôi cung cấp quyền lựa chọn Chuyến bay thay thế, Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào khởi hành ít hơn 8 giờ sau khi lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi. Xin lưu ý rằng tình huống Chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách theo Agoda.Com Bảo đảm.

  Điều B. Cam kết của Agoda.Com – Hoàn tiền, Trường hợp đặc biệt, Giới hạn, Yêu cầu bồi thường.

  1. Chính sách Bảo đảm Agoda.Com. Chính sách Bảo đảm Agoda.Com có hiệu lực tuỳ theo các điều kiện sau:

 • Chúng tôi đề nghị phải dành vé Hành trình cho Hành trình cho Quý khách. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình Hành trình đã đặt thông qua Chúng tôi mà không có sự trợ giúp của Chúng tôi, Agoda.Com Guarantee sẽ không áp dụng và không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía Chúng tôi.
 • Trong khoảng thời gian 14 ngày từ ngày Quý khách đến Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu, Chúng tôi phải nhận được yêu cầu từ Quý khách về việc đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do Quý khách mua và đã được Chúng tôi đồng ý trước, phù hợp với Điều A này.
 • Quý khách cần đưa cho Chúng tôi (a) một bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán, và (b) vé cho Chuyến bay thay thế, một trong số chúng cần có ngày và giờ của Chuyến bay và địa điểm khởi hành và đến và thông tin liên quan đến các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), thông tin về giá và tên của hành khách. Đồng thời, Quý khách cần cung cấp yêu cầu đóng góp.
 • 2. Agoda.Com Guarantee – Điều kiện đặc biệt. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào dưới đây:.

 • Và/hoặc; tất cả các thay đổi liên quan đến lịch trình Chuyến bay đã mua bởi Quý khách (không thông qua Chúng tôi);
 • Đơn đặt phòng; quý khách thay đổi thông tin liên hệ với bất kỳ một trong những Đơn vị vận chuyển được chọn liên quan đến.
 • Quý khách sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường về vấn đề này và Agoda.Com Guarantee được mô tả trong Điều A sẽ không áp dụng. Điều này không cản trở Quý khách mua Chuyến bay thay thế miễn là nó phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Agoda.Com Guarantee. Nếu Quý khách thay đổi lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước của phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi, Agoda.Com Guarantee sẽ không áp dụng cho Quý khách và Chúng tôi sẽ được miễn hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng.

  Hạn chế của Agoda.Com Guarantee là không áp dụng cho các trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do những sự việc không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Đặc biệt, những tình huống như vậy có thể xảy ra trong các trường hợp bất ổn chính trị, các điều kiện thời tiết, các hạn chế và khuyến nghị của chính quyền không phù hợp với hoạt động của chuyến bay liên quan, các nguy cơ về an ninh và sức khỏe, các thiếu sót về an toàn giao thông bất ngờ và các cuộc đình công ảnh hưởng đến hoạt động của một hãng hàng không đang hoạt động, các hạn chế đáng kể trong hoạt động sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, cũng như tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay trở lên của hãng vận tải đã được chọn hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của hãng vận tải đã được chọn hoặc đang hoạt động (gọi là “Trường hợp bất khả kháng” dưới đây). Xin lưu ý rằng trong những trường hợp này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đề nghị chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển thay thế khác. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho quý khách Agoda.Com Guarantee hay chi trả các chi phí cho chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác cho chuyến bay bị ảnh hưởng bởi Trường hợp bất khả kháng cũng như chuyến bay chuyển tiếp khác, nếu không được sử dụng do ảnh hưởng của Trường hợp bất khả kháng.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rắc rối có thể xảy ra. Chúng tôi không áp dụng Bảo đảm Agoda.Com cho một Chuyến bay và/hoặc Chuyến bay Kết nối có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hãng vận chuyển chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các vấn đề liên quan đến những Chuyến bay và Chuyến bay Kết nối này. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách bỏ lỡ bất kỳ Chuyến bay nào có Chuyến bay Kết nối nằm trong vé máy bay điện tử (PNR) thì vé của Quý khách cho Chuyến bay tiếp theo có thể bị hủy bỏ đúng theo chính sách của Hãng vận chuyển được chọn. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng vận chuyển được chọn hoặc các hãng hàng không khai thác những Chuyến bay này. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra chính sách của từng Hãng vận chuyển được chọn.

  Hình thức hoàn trả và quy trình hoàn trả. Số tiền đóng góp tài chính bất kỳ từ Chúng tôi nếu Quý khách có quyền nhận, sẽ được trả lại bằng các phương thức sau: 4.

 • Phương pháp hoàn trả cho khoản liên quan đến Chuyến bay sẽ giống như phương pháp thanh toán mà Quý khách đã dùng để trả Giá đầy đủ cho Chúng tôi. Ví dụ, nếu Quý khách đã dùng thẻ trả tiền để thanh toán Đơn đặt chỗ, số tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản liên kết với thẻ trả tiền đó. Trong trường hợp Quý khách đã dùng nhiều phương pháp thanh toán cho Đơn đặt chỗ, tiền sẽ được hoàn trả vào các tài khoản liên kết với từng phương pháp thanh toán tương ứng với tỉ lệ mà Quý khách đã trả Giá đầy đủ ban đầu.
 • Tiền sẽ được trả lại cho Quý khách thông qua việc chuyển khoản ngân hàng bằng cách ghi có vào tài khoản tiền gửi của Quý khách đối với khoản trả lại không liên quan đến Chuyến bay. Quý khách sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ cần cung cấp cho Chúng tôi. Việc này có thể mất đến 10 ngày làm việc.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền tới Quý khách. Vì quá trình chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về những tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao giao dịch từ Chúng tôi tới Quý khách. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể đề nghị cho Quý khách các Dịch vụ Bổ sung bao gồm việc xử lý hủy bỏ tất cả các Chuyến bay trong hành trình của Quý khách và yêu cầu hoàn tiền đối với giá của các Chuyến bay này với Hãng vận tải được chọn do Gián đoạn Chuyến bay (vd: nếu Quý khách quyết định không sử dụng bất kỳ phương án nào nói trên được đề nghị cho Quý khách theo Agoda.Com Đảm bảo). Xin lưu ý rằng giá vé Chuyến bay có các yếu tố khác nhau và không phải tất cả đều có thể hoàn tiền. Vì vậy, ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu của Hãng vận tải được chọn về việc hoàn tiền, số tiền được hoàn trả sẽ không giống với Giá đầy đủ đã trả cho Đơn đặt chỗ. Trong trường hợp Quý khách muốn hủy hoặc đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, và Chuyến bay đó sẽ không được sử dụng, thì Quý khách vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay nhất định được tính vào giá vé cho Chuyến bay cụ thể.

  Điều C. Sắp đặt Chuyến bay Kết nối.

 • Trong một số trường hợp, việc di chuyển tới Điểm đến và quay lại, hoặc có Chuyến bay Kết nối, được sắp xếp để xuất vé một chiều tương ứng cho từng phần của hành trình, tức từng đoạn bay tới Điểm đến (hoặc trở về từ Điểm đến). Nếu điều này xảy ra, xin lưu ý rằng: Mỗi Chuyến bay có thể phải tuân theo các quy tắc khác nhau, đặc biệt nếu được khai thác bởi một Hãng vận tải được chọn khác.
 • Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, Quý khách cần mang theo hành lý của mình và tự mình gửi hành lý cho chuyến bay tiếp theo; nếu sử dụng một chuyến bay một chiều riêng thay vì một chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, cần lưu ý rằng đôi khi chuyến bay đó được khai thác bởi một hãng vận tải khác được chọn.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng Quý khách có thể thực hiện Chuyến bay Kết nối có liên quan dựa trên tất cả thông tin sẵn có tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt về việc thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.V. Một khi Quý khách ở sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ Chuyến bay Kết nối và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác.

  Điều Đ. Định nghĩa và Phân tích cách thức.

  Agoda.Com Bảo đảm định nghĩa dưới đây về các từ và cụm từ sau đây, trừ khi ngữ cảnh có quy định khác.

 • Được in in Đậm liệt kê phía dưới, và được sử dụng khắp các Điều khoản và Điều kiện này đề cập tới các điều sau: Các thuật ngữ của Định nghĩa. Dịch vụ Bổ sung: nghĩa là các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm việc sắp xếp các dịch vụ được đề nghị bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, chẳng hạn như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, v.V. Phí cung cấp Dịch vụ Bổ sung không được bao gồm trong giá đầy đủ, trừ khi các Dịch vụ bổ sung này được thêm vào trong quá trình Đặt chỗ. Nếu Dịch vụ Bổ sung được đặt sau khi Đặt chỗ thì Chúng tôi sẽ xử lý các dịch vụ này cho Quý khách với một khoản phí giao dịch bổ sung, nếu có.
 • Khách hàng đồng ý các quy định và điều kiện này khi đặt chỗ. Đơn đặt chỗ sẽ được hoàn tất khi chúng tôi chấp nhận thanh toán từ khách hàng. Đơn đặt chỗ hoặc đặt chỗ: có nghĩa là quá trình mua chuyến bay đã chọn và kết quả thực tế của quá trình này, bao gồm các bước sau: (i) hoàn thành và gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi (bao gồm chuyến bay đã chọn), (ii) khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện áp dụng cho đơn đặt chỗ, (iii) và thanh toán đầy đủ.
 • Dựa trên thỏa thuận vận chuyển, công ty vận tải là một công ty hàng không và/hoặc doanh nghiệp vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận chuyển.
 • Ký kết giữa Quý khách và Hãng vận chuyển đã được lựa chọn, Hợp đồng Vận chuyển là thỏa thuận vận chuyển và các dịch vụ tương ứng.
 • Quý khách lựa chọn từ các ưu đãi được liệt kê, nơi đến có thể là sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác. Điểm đến cuối cùng trên hành trình một chiều theo Đơn đặt chỗ được hiểu là. Cũng có thể được sắp xếp cho hai hoặc nhiều Chuyến bay Kết nối vận chuyển tới Điểm đến. Chúng tôi giữ quyền thay đổi bất kỳ điểm đến tạm thời nào nếu điều đó không ảnh hưởng đến khả năng tới Điểm đến cuối cùng.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin về sân bay xuất phát và đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) của Chuyến bay, khoảng thời gian Chuyến bay và mã nhận dạng của Hãng vận tải được chọn. Khoảng thời gian Chuyến bay cũng có thể bao gồm việc tạm dừng kỹ thuật do hãng vận tải thực hiện trong suốt Chuyến bay từ sân bay xuất phát (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) tới sân bay đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) trên một phần quãng đường của hành trình. “Chuyến bay” cũng có thể được sử dụng để chỉ hai hoặc nhiều Chuyến bay tới Điểm đến. Chuyến bay hoặc các Chuyến bay: nghĩa là lời đề nghị vận tải bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác tới Điểm đến qua Hãng vận tải được chọn.
 • Chuyến bay Kết nối: có nghĩa là hình thức vận chuyển yêu cầu rời khỏi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác sẽ cần có tại từng sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác và có thể thay đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để đến Điểm đến. Trong một số trường hợp, cũng có thể cần thay đổi Hãng vận chuyển được chọn khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, hoặc các phương tiện vận chuyển khác.
 • Điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng đến Điểm đến của Quý khách hoặc giờ Quý khách đến Điểm đến sẽ thay đổi hơn 24 giờ kể từ giờ đến ban đầu. Quý khách sẽ không kịp Nối Chuyến bay của mình do Gián đoạn Chuyến bay. Việc đánh giá thời hạn phù hợp để thay đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối sẽ được thực hiện riêng biệt và phù hợp với thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn cụ thể do sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác cung cấp. Chuyến bay: có nghĩa là thay đổi trong lịch trình Chuyến bay, do đó Quý khách sẽ không có đủ thời gian thay đổi máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối.
 • Giá đầy đủ của chúng tôi là giá mà chúng tôi tính cho khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đặt chỗ của chúng tôi và giá cho vé chuyến bay và các dịch vụ tương tự khác (ví dụ: ưu tiên lên máy bay, hành lí bổ sung, bữa ăn, v.V.) Đã đặt với chúng tôi trong đơn đặt chỗ.
 • Bản gốc: PNR: nghĩa là Bản ghi Tên Hành khách, là mã nhận biết thông tin đặt vé Chuyến bay, hành khách và hành trình. Nó có thể bao gồm tổ hợp số và/hoặc chữ cái bất kỳ và một PNR có thể bao gồm thông tin về loại vé Chuyến bay, ngày bay, số lượng hành lý và thông tin bố trí ghế liên quan đến một hoặc nhiều Chuyến bay do một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác khai thác. Luôn có thể được tìm thấy PNR trên Vé điện tử hoặc thẻ lên máy bay. Nên chú ý rằng khi di chuyển qua nhiều Chuyến bay, PNR có thể khác nhau giữa các Chuyến bay này. Điều này cũng áp dụng đối với Chuyến bay trở về.Đảo cấu trúc: PNR là mã nhận biết thông tin đặt vé Chuyến bay, hành khách và hành trình. PNR có thể bao gồm thông tin về loại vé Chuyến bay, ngày bay, số lượng hành lý và thông tin bố trí ghế liên quan đến một hoặc nhiều Chuyến bay do một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác khai thác. Nó có thể bao gồm tổ hợp số và/hoặc chữ cái bất kỳ. PNR luôn có thể được tìm thấy trên Vé điện tử hoặc thẻ lên máy bay. Khi di chuyển qua nhiều Chuyến bay, PNR có thể khác nhau giữa các Chuyến bay này. Điều này cũng áp dụng đối với Chuyến bay trở về.
 • Trước khi khởi hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm xác minh danh tính của doanh nghiệp vận tải hoạt động tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga liên quan đến tuyến đi. Lưu ý rằng doanh nghiệp vận tải thực tế có thể khác với doanh nghiệp vận tải đã được chọn và ký kết hợp đồng vận tải. Chuyến bay có thể sử dụng dịch vụ của hai hoặc nhiều doanh nghiệp vận tải đã được chọn – trong trường hợp này, thuật ngữ “doanh nghiệp vận tải đã được chọn” sẽ được sử dụng để chỉ hãng hàng không và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải khác chở bạn qua phần liên quan của tuyến đi. Bạn sẽ được thông báo danh tính của doanh nghiệp vận tải đã được chọn trước khi bạn mua chuyến bay. Doanh nghiệp vận tải đã được chọn: có nghĩa là hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường không hoặc nhà khai thác vận chuyển đường bộ (bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt) mà hợp đồng vận tải đã được ký kết thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Điều khoản và Điều kiện: nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Agoda.Com Guarantee đã nêu trong tài liệu này.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours