lam bai

Agoda.Com Guarantee.

Agoda.Com Bảo đảm là về mối quan hệ pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan của chúng tôi (dưới đây gọi là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”), và quý khách (dưới đây gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”). Các Điều khoản và Điều kiện sau chi phối Agoda.Com Bảo đảm.

Điều A. Agoda.Com Bảo đảm – Gắn kết Chuyến bay.

Agoda.Com Bảo đảm cung cấp hỗ trợ miễn phí cho Quý khách trong trường hợp có sự gián đoạn ảnh hưởng đến chuyến bay của Quý khách, tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

1. Agoda.Com Bảo đảm – Cho chuyến đi đang diễn ra.

Agoda.Com Bảo đảm chỉ áp dụng cho trường hợp chuyến bay bị gián đoạn do hãng vận tải được chọn hoặc thông báo ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi gián đoạn chuyến bay (dưới đây gọi là “Trường hợp”) – Hành trình đang tiếp diễn.

Nếu Quý khách không thông báo cho chúng tôi về sự Gián đoạn Chuyến bay (không được trễ quá mức cho phép), thì Quý khách sẽ không được hưởng Đảm bảo Agoda.Com. Nếu Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý khách thông báo cho chúng tôi, thì Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi được thông báo. Nếu biết tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách phải thông báo cho chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được trễ quá mức cho phép.

Sau khi Chúng tôi nhận được thông báo về sự gián đoạn Chuyến bay trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp sau đây cho Quý khách.

Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương án vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu chúng tôi có thể tìm ra phương án vận chuyển thay thế phù hợp thì chúng tôi sẽ đề xuất chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho Quý khách hoàn toàn do chúng tôi trả tiền phí tổn. Nếu chúng tôi không thể mua chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, sau khi chúng tôi xác nhận với Quý khách, Quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của Quý khách, như chúng tôi và Quý khách đã thỏa thuận. Theo thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ hoàn trả cho Quý khách mức giá đã được thống nhất trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm ra chuyến bay thay thế phù hợp thì chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về phần đóng góp tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương án vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn phải liên hệ với chúng tôi và có được xác nhận của chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương án di chuyển thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn trả giá vé dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ bổ sung hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Sau khi nhận được thông tin về phương án đề xuất từ chúng tôi, quý khách phải phản hồi với quyết định của mình, nhưng trong mọi tình huống là trong vòng 24 giờ tính từ thời gian khởi hành của chuyến bay đầu tiên trong hành trình của quý khách. Lưu ý rằng đề xuất của chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ trống của các phương án được đề xuất. Sau khoảng thời gian 24 giờ trên, đề xuất sẽ hết hạn và quý khách sẽ không được áp dụng Agoda.Com Guarantee trong vấn đề này.

2. Không có hiệu lực nếu Quý khách không đáp ứng thông báo chính xác từ chúng tôi về Điều A này, Quý khách sẽ không thể yêu cầu Agoda.Com Guarantee. Quý khách phải trả lời thông báo của chúng tôi trong vòng không quá 24 giờ sau khi chúng tôi gửi thông báo đến địa chỉ email mà Quý khách đã cung cấp. Mọi thông báo hoặc tin tức khác mà chúng tôi gửi đến Quý khách sẽ được coi là đã được nhận vào ngày và giờ mà thông báo được gửi, miễn là không có sự gián đoạn trong việc gửi thông báo qua email hoặc xác nhận gửi lại bị từ chối sai (ví dụ như email bị chuyển vào thư rác hoặc yêu cầu xác nhận được từ chối).

Dịch vụ Đặc biệt. Những dịch vụ được xác định trong đoạn này sẽ có thể áp dụng cho Trường hợp đúng với Agoda.Com Guarantee, hoặc trường hợp Chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này. Những dịch vụ này có thể được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi kích hoạt khi Quý khách liên hệ với họ về sự Gián đoạn Chuyến bay. Việc cung cấp những dịch vụ này là hoàn toàn theo ý muốn của Chúng tôi và sẽ cần được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đồng ý trước và xác nhận, nếu không Quý khách không có quyền yêu sách hợp pháp đối với những dịch vụ đã nêu. Xin lưu ý rằng nếu Chúng tôi nhất trí là sẽ cung cấp những dịch vụ này cho Quý khách, trước tiên Quý khách sẽ cần phải trả tiền cho các dịch vụ này và yêu cầu Chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp cho Chúng tôi biên lai, chứng minh việc quý khách đã thanh toán cho những dịch vụ như vậy. Tùy theo việc thỏa mãn các điều kiện đã nói ở đây, chúng tôi sẽ trả lại chi phí những dịch vụ mà Quý khách phải chịu trên cơ sở biên lai, lên đến số tiền cụ thể dưới đây: 3.

 • Nếu Chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc hủy mà không thông báo trước, gây khó khăn cho Quý khách ở sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga trong đêm, chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho Quý khách. Chuyến bay thay thế sẽ khởi hành sau nửa đêm (12h đêm) và Quý khách sẽ phải ở lại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt hơn 8 tiếng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp chỗ ở nếu Quý khách đồng ý: (i) Chuyến bay thay thế khởi hành vào ngày hôm sau theo đề nghị của chúng tôi; và (ii) Đặt phòng khách sạn thay mặt Quý khách và chúng tôi sẽ chi trả phí. Chỗ ở qua đêm – tuỳ theo các điều kiện sau đây.
 • Nếu chúng tôi không thể đặt chuyến bay tiếp theo vì a) tất cả các chuyến bay hợp lý đã bán hết và/hoặc b) không có sẵn lịch trình như vậy trong ngày được đề cập, chúng tôi có thể xem xét các sân bay, nhà ga hoặc trạm xe buýt khác trong khu vực để tìm các phương án chuyến bay thay thế. Nếu điều này xảy ra, với điều kiện là tất cả các chi phí đã được đồng ý trước bởi dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng góp vào chi phí vận chuyển của quý khách do quý khách sắp xếp cho việc chuyển tiếp của mình giữa các sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt. Việc chuyển tiếp có thể bao gồm tàu hỏa, xe buýt, xe khách hoặc taxi và sẽ bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi. Giới hạn tối đa cho phương tiện vận chuyển thay thế này sẽ tương đương với €100 (một trăm Euro), bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua chúng tôi.
 • Nếu Chuyến bay Kết tiếp bị trì hoãn hơn 4 giờ thì Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí đồ ăn uống với tổng tương đương €10 (mười Euro) mỗi hành khách đã đặt chỗ trên cùng một chuyến bay liên kết thông qua Chúng tôi – Bồi thường Bữa ăn và Nước uống.
 • Tìm kiếm tỷ giá hàng ngày trên trang web Oanda có thể giúp chúng ta chuyển đổi các chi phí được đề cập trong đoạn 3(2) – Thay thế phương tiện vận chuyển – và đoạn 3(3) – Bồi thường cho bữa ăn và đồ uống – ở trên, truy cập vào www.Oanda.Com.

  Nếu bất cứ phương án thay thế nào đã được đề cập trên đều được đề xuất bởi Hãng vận tải, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường và/hoặc hoàn tiền thêm cho Quý khách.

  Chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong trường hợp có ít nhất 8 tiếng kể từ khi Quý khách liên hệ lần đầu với dịch vụ khách hàng của chúng tôi đến thời gian khởi hành Chuyến bay. Nếu chúng tôi được phép lựa chọn Chuyến bay thay thế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất phù hợp, tuy nhiên, chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào khởi hành trước 8 tiếng sau khi Quý khách liên hệ lần đầu với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách theo cam kết từ Agoda.Com, thời gian xử lý đặt chỗ tối thiểu cho Chuyến bay thay thế.

  Chính sách Đảm bảo Agoda.Com – Hoàn tiền, Trường hợp đặc biệt, Giới hạn, Yêu cầu bồi thường.

  1. Chính sách Bảo đảm của Agoda.Com. Hiệu lực của Chính sách Bảo đảm của Agoda.Com phụ thuộc vào những điều kiện sau:

 • Dành phải cung cấp chuyến vé cho Chúng tôi đề nghị Quý khách mà bay chuyến vé. Nếu thay đổi lịch trình chuyến vé đã đặt thông qua Chúng tôi thực hiện không có sự trợ giúp của Chúng tôi thì Áp dụng không Bảo đảm và không có biện pháp khắc phục bất kỳ từ phía Chúng tôi.
 • Trong khoảng thời gian 14 ngày tính từ ngày Quý vị đến Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu, chúng tôi cần nhận được yêu cầu từ Quý vị về việc đóng góp một phần cho phí vận chuyển thay thế do Quý vị mua và đã được chúng tôi đồng ý trước đó, phù hợp với Điều A này.
 • Quý khách cần cung cấp cho Chúng tôi (a) bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán, và (b) vé cho Chuyến bay thay thế, một trong số đó phải có ngày và giờ của Chuyến bay và địa điểm khởi hành và đến và dữ liệu liên quan đến các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), thông tin về giá và tên của hành khách. Cùng với yêu cầu đóng góp.
 • 2. Agoda.Com Đảm bảo – Trường hợp đặc biệt. Nếu xảy ra bất kỳ sự việc nào sau đây:.

 • Vì Quý khách đã thực hiện, bất kỳ sự thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã mua không thông qua Chúng tôi; và/hoặc.
 • Liên quan đến đơn đặt chỗ, quý khách có thể thay đổi thông tin liên hệ với bất kỳ một trong số các công ty vận chuyển đã được chọn.
 • Nếu Quý khách thay đổi hoặc chỉnh sửa lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước từ phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi, Agoda.Com Guarantee sẽ không được áp dụng và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng. Điều khoản này không cản trở Quý khách mua Chuyến bay thay thế miễn là nó tuân thủ Điều khoản và Điều kiện Agoda.Com Guarantee. Agoda.Com Guarantee được miêu tả trong Điều A sẽ không được áp dụng và Quý khách không có quyền yêu cầu bồi thường về vấn đề này.

  Trường hợp không thể tránh được là các tình huống không thể tránh được và Agoda.Com Guarantee không áp dụng cho những trường hợp như vậy. Các tình huống không thể tránh được có thể bao gồm: không ổn định chính trị, điều kiện thời tiết, hạn chế và khuyến nghị từ chính phủ, nguy cơ về an ninh và sức khỏe, sự thiếu sót về an toàn giao thông, cuộc đình công, hạn chế trong hoạt động của sân bay, nhà ga và bến xe buýt, tình trạng phá sản hoặc chấm dứt từ 50% tổng số chuyến bay của hãng vận chuyển, hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác gây hạn chế hoặc vô hiệu hóa khả năng cung cấp dịch vụ. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị chuyến bay hoặc phương tiện vận chuyển thay thế, nhưng không có nghĩa vụ cung cấp Agoda.Com Guarantee hoặc trang trải chi phí cho chuyến bay thay thế hoặc phương tiện vận chuyển khác.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rắc rối có thể xảy ra. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách lỡ bất kỳ Chuyến bay nào có Chuyến bay Kết nối nằm trong vé máy bay điện tử (PNR) thì vé của Quý khách cho Chuyến bay tiếp theo có thể bị hủy bỏ đúng với chính sách của Hãng vận chuyển được chọn. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra chính sách của từng Hãng vận chuyển được chọn. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng vận chuyển được chọn hoặc những hãng hàng không khai thác những Chuyến bay này. Hãng vận chuyển phục vụ những Chuyến bay và Chuyến bay Kết nối này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả vấn đề có liên quan. Agoda.Com Bảo đảm của chúng tôi không áp dụng cho một Chuyến bay và/hoặc Chuyến bay Kết nối có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hạn chế của Agoda.Com Bảo đảm – Chuyến bay và Chuyến bay Kết nối được xuất trong một vé máy bay điện tử (PNR).

  Phương thức hoàn trả và quy trình hoàn trả. Số tiền đóng góp tài chính bất kỳ nếu Quý khách có quyền nhận từ Chúng tôi sẽ được trả lại bằng những phương thức sau:

 • Phương pháp thanh toán tương tự như phương pháp Quý khách đã sử dụng để thanh toán toàn bộ Giá cho Chúng tôi (vd: nếu Quý khách đã thanh toán Đơn đặt chỗ qua thẻ thanh toán, tiền hoàn sẽ được chuyển trả vào tài khoản liên kết với cùng một thẻ thanh toán của Quý khách. Nếu Quý khách đã thanh toán Đơn đặt chỗ bằng nhiều phương pháp thanh toán khác nhau, tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản liên kết với cùng các phương pháp thanh toán của Quý khách theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ mà Quý khách đã thanh toán Giá ban đầu; và.
 • Việc này có thể mất đến 10 ngày làm việc. Với việc hoàn tiền không liên quan đến Chuyến bay: Tiền sẽ được hoàn trả cho Quý khách qua chuyển khoản ngân hàng bằng việc ghi có vào tài khoản tiền gửi của Quý khách. Quý khách sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ cần cung cấp cho Chúng tôi.
 • Quý khách có thể yêu cầu Agoda.Com cung cấp các Dịch vụ Phụ trợ như hủy bỏ các Chuyến bay trong hành trình và yêu cầu hoàn tiền giá vé. Tuy nhiên, việc chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền thuộc về các tổ chức tài chính. Giá vé Chuyến bay có thể không được hoàn tiền đầy đủ và số tiền hoàn lại cũng sẽ không giống với Giá đầy đủ đã trả. Trong trường hợp Quý khách muốn hủy hoặc thay đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, Quý khách vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay được tính vào giá vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm chuyển tiền tới Quý khách và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao dịch từ Chúng tôi tới Quý khách.

  Điều C. Tổ chức Chuyến bay Kết nối.

 • Trong một số trường hợp, Chuyến bay có Chuyến bay Liên kết, hoặc vận chuyển đến Điểm đến và quay lại, việc vận chuyển đến Điểm đến được sắp xếp để xuất vé một chiều liên quan cho từng phần của chuyến bay, tức từng chặng bay đến Điểm đến (hoặc trở về từ Điểm đến). Mỗi Chuyến bay có thể phải tuân thủ các quy tắc khác nhau, đặc biệt nếu được khai thác bởi một Hãng vận chuyển được chọn khác; xin lưu ý rằng.
 • Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, Quý khách cần mang hành lý của mình và tự mình gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo; nếu sử dụng một Chuyến bay một chiều riêng biệt thay vì một Chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, hãy lưu ý rằng đôi khi Chuyến bay đó được khai thác bởi một Hãng vận tải khác đã được chọn.
 • Tại cảng hàng không, ga tàu hoặc bến xe buýt, chúng tôi không đảm bảo rằng Quý khách có thể thực hiện Chuyến bay Kết nối liên quan dựa trên tất cả thông tin sẵn có về việc thay đổi cổng, ga tàu, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.V. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc bỏ lỡ Chuyến bay Kết nối và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác. Một khi Quý khách đến sân bay, ga tàu hoặc bến xe buýt.

  Điều Đ. Định nghĩa và Phương pháp giải thích.

  Các từ và nhóm từ sau đây sẽ được hiểu như sau về cam kết Agoda.Com, trừ khi ngữ cảnh có quy định khác.

 • Được liệt kê dưới đây là những thuật ngữ, và những thuật ngữ này được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện sau đây: Dịch vụ Phụ trợ: có nghĩa là những dịch vụ liên quan đến Chuyến bay do Chúng tôi cung cấp, bao gồm việc sắp xếp các dịch vụ được đề xuất bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, ví dụ như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, và cetera. Giá đầy đủ không bao gồm Phí cung cấp Dịch vụ Phụ trợ, trừ khi các Dịch vụ phụ trợ này được thêm vào trong quá trình Đặt chỗ. Nếu Dịch vụ Phụ trợ được đặt sau khi Đặt chỗ, chúng tôi sẽ xử lý các dịch vụ này cho Quý khách với một khoản phí giao dịch phụ trợ, nếu có.
 • Đơn đặt chỗ được hoàn thành khi chúng tôi đồng ý thanh toán từ quý khách. Bằng cách đặt chỗ, quý khách đồng ý các điều khoản và điều kiện này. Quý khách chấp nhận các điều khoản và điều kiện liên quan áp dụng cho đơn đặt chỗ. Quá trình mua chuyến bay được lựa chọn và kết quả thực tế của quá trình này là đơn đặt chỗ. Đơn đặt chỗ bao gồm những việc sau: (i) hoàn thành và gửi cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu (bao gồm chuyến bay được lựa chọn), (ii) và trả đủ giá.
 • Dựa trên thỏa thuận vận chuyển, công ty vận tải là một doanh nghiệp hàng không và/hoặc công ty vận chuyển đường bộ cung cấp dịch vụ vận chuyển.
 • Ký kết giữa Hãng vận chuyển được lựa chọn và Quý khách, hợp đồng Vận chuyển là thỏa thuận vận chuyển và các dịch vụ liên quan.
 • Điểm đến kết thúc trong hành trình một chiều theo Đơn đặt chỗ là sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác mà Quý khách lựa chọn từ danh sách các ưu đãi. Vận chuyển đến Điểm đến cũng có thể được sắp xếp cho hai hoặc nhiều Chuyến bay Kết nối. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điểm đến tạm thời nào nếu điều đó không ảnh hưởng đến khả năng đến Điểm đến cuối cùng.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin về sân bay đi và đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) của Hành trình, thời gian bay và nhận dạng của Hãng vận tải được chọn. Thời gian bay cũng có thể bao gồm việc tạm dừng kỹ thuật do hãng vận tải khai thác tương ứng thực hiện trong suốt Hành trình từ sân bay khởi hành (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) tới sân bay đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) trên một chặng của hành trình. Hành trình hoặc các Hành trình: nghĩa là lời đề nghị vận tải bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác tới Điểm đến qua Hãng vận tải được chọn. “Hành trình” cũng có thể được sử dụng để chỉ hai hoặc nhiều Hành trình tới Điểm đến.
 • Chuyến bay Kết nối: có nghĩa là hình thức vận chuyển yêu cầu có mặt tại từng sân bay hoặc địa điểm chuyển tiếp khác và có thể thay đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để đến Điểm đến. Trong một số trường hợp, cũng có thể cần thay đổi Hãng vận chuyển được chọn khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, hoặc các phương tiện vận chuyển khác.
 • Chuyến bay bị Gián đoạn: có nghĩa là lịch trình Chuyến bay bị thay đổi, vì vậy Quý khách sẽ không có đủ thời gian để thay đổi máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đến Điểm đến của Quý khách hoặc thời gian đến Điểm đến của Quý khách sẽ thay đổi hơn 24 tiếng so với kế hoạch ban đầu. Nghĩa là vì Gián đoạn Chuyến bay, Quý khách sẽ bỏ lỡ Chuyến bay Nối tiếp của mình. Việc đánh giá thời gian hợp lý để thay đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp sẽ được thực hiện riêng lẻ và phù hợp với thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn cụ thể do sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác cung cấp.
 • Giá toàn diện đã được đặt với chúng tôi trong đơn đặt chỗ bao gồm giá cho vé chuyến bay và các dịch vụ tương tự (ví dụ: ưu tiên lên máy bay, hành lý bổ sung, bữa ăn, v.V.). Điều này có nghĩa là giá mà chúng tôi tính cho quý khách đối với việc cung cấp các dịch vụ đặt chỗ của chúng tôi.
 • Hành khách ghi Tên là PNR: có nghĩa là thông tin để nhận mã vé và lịch trình hành khách. PNR có thể là số hoặc là một tổ hợp chữ cái và số bất kỳ, và nó chứa thông tin về chuyến bay, lịch trình, số hành lý và thông tin về ghế được sắp xếp cho một hoặc nhiều chuyến bay do một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác vận hành. PNR cũng có thể được tìm thấy trên thẻ máy bay điện tử hoặc có thể thấy trên phiếu PNR. Lưu ý rằng khi di chuyển qua nhiều chuyến bay, PNR của các chuyến bay này có thể khác nhau. Điều này cũng áp dụng cho các chuyến bay trở về.
 • Trước khi khởi hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm xác minh danh tính của công ty vận chuyển hoạt động tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga đối với tuyến đường liên quan. Công ty vận chuyển được chọn sẽ được tiết lộ danh tính trước khi quý khách mua chuyến bay. Chuyến bay có thể bao gồm dịch vụ của hai hoặc nhiều công ty vận chuyển được chọn – trong trường hợp đó, thuật ngữ công ty vận chuyển được chọn sẽ được sử dụng để chỉ hãng hàng không và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác chở quý khách qua phần có liên quan của tuyến đường. Công ty vận chuyển thực tế có thể khác với công ty vận chuyển được chọn mà hợp đồng vận chuyển đã được ký kết. Công ty vận chuyển được chọn có nghĩa là hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường không hoặc nhà khai thác vận chuyển đường bộ (bằng tàu hỏa hoặc xe buýt) mà hợp đồng vận chuyển đã được ký kết thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Điều khoản và Điều kiện: nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Agoda.Com Guarantee đã nêu trong tài liệu này.
 • You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours