Khoa Y – Dược, ĐH Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH THỨC NĂM 2..02..3…

KHOA Y DƯỢC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

Mã trường: DDY.

Địa chỉ: Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 02..3..6 3..5….3..2..060.

Website: smp.Udn.Vn.

≫> Điểm đạt theo cách xem xét kết quả kiểm tra tốt nghiệp THPT 2..02..3…

I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2..02..3.. THEO QUY ĐỊNH TUYỂN SINH.

TT.

Tên chuyên ngành – Chuyên môn.

Mã ĐKXT.

Chỉ tiêu.

Đối tượng được xem xét để tuyển chọn.

1…

Y khoa..

772..01…01…

5….

(1…) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán học; Hóa học; Sinh học. Xét giải thuộc các năm: 2..02..1…, 2..02..2.., 2..02..3… (2..) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế các môn Vi sinh; Y sinh và khoa học sức khỏe; Sinh học tế bào và phân tử; Khoa học động vật; Khoa học thực vật; Hóa học; Hóa sinh; Kĩ thuật Y Sinh; Y học chuyển dịch. Xét giải thuộc các năm: 2..02..1…, 2..02..2.., 2..02..3… – Đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đáp ứng các yêu cầu tại quy định trong “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư số 08/2..02..2../TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2..02..2.. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2..

Điều dưỡng…

772..03..01…

5….

3..

Hàm răng – Hàm – Mặt.

772..05….01…

5….

4..

Dược học..

772..02..01…

5….

(1…) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán học; Hóa học; Sinh học, Vật lý. Xét giải thuộc các năm: 2..02..1…, 2..02..2.., 2..02..3… (2..) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế các môn Vi sinh; Y sinh và khoa học sức khỏe; Sinh học tế bào và phân tử; Khoa học động vật; Khoa học thực vật; Hóa học; Hóa sinh; Kĩ thuật Y Sinh; Y học chuyển dịch. Xét giải thuộc các năm: 2..02..1…, 2..02..2.., 2..02..3… – Đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đáp ứng các yêu cầu tại quy định trong “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư số 08/2..02..2../TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2..02..2.. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tiêu chí đánh giá:

Lấy theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1… cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1… nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Đối với các thí sinh cùng giải thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình năm học lớp 1…2.. cao hơn

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2..02..3.. THEO KẾT QUẢ THI THPT

TT.

Tên chuyên ngành – Chuyên môn.

Mã ĐKXT.

Chỉ tiêu.

Tổ chức xét tuyển.

1…

Y khoa..

772..01…01…

95…..

1…. B00: Toán + Hóa + Sinh 2… B08: Toán + Sinh + Tiếng Anh

2..

Điều dưỡng…

772..03..01…

2..5….

3..

Hàm răng – Hàm – Mặt.

772..05….01…

3..5….

4..

Dược học..

772..02..01…

3..5….

1…. B00: Toán + Hóa + Sinh 2… A00: Toán + Lý + Hóa 3… D07: Toán + Hóa + Tiếng Anh

Tiêu chí thứ yếu đối với các ứng viên là điểm số.

+ Các ngành Y khoa.., Điều dưỡng…, Hàm răng – Hàm – Mặt.: Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Sinh

+ Ngành Dược học..: Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa

– Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3.. môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3.. môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 3..0 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Ngưỡng ĐBCL tiếp nhận: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2..02..3.. THEO HỌC BẠ THPT

TT.

Tên chuyên ngành – Chuyên môn.

Mã ĐKXT.

Chỉ tiêu.

Tổ chức xét tuyển.

1…

Điều dưỡng…

772..03..01…

2..0

1…. B00: Toán + Hóa + Sinh 2… B08: Toán + Sinh + Tiếng Anh

Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Sinh học.

– Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3.. môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3.. môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 3..0 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

– Môn ngoại ngữ xét tuyển là Ngoại ngữ 1… (ngoại ngữ chính)

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Học lực lớp 1…2.. xếp loại từ Khá trở lên

GHI CHÚ:Điều kiện mở lớp: tổng số thí sinh trúng tuyển ngành/chuyên ngành của tất cả phương thức >=3..0

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours