Đại học đà nẵng – Đại học Sư phạm

Đầu tiên,

Các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên và toàn quốc, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp. Qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không tách rời công tác đào tạo. Hằng năm, cán bộ giảng viên của Trường đã tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị, được Hội đồng Khoa học các cấp đánh giá cao và được áp dụng thành công trong thực tế.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được phép xuất bản Tạp chí “Khoa học và Giáo dục” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản báo in số 1282/GP-BTTTT ngày 15/8/2011. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã nhận được mã chuẩn quốc tế ISSN 1859 – 4603 từ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Công văn số 06/TTKHCN-ISSN ngày 27/2/2012.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 344/GP-BTTTT vào ngày 19 tháng 7 năm 2017 để thay đổi tên Tạp chí thành “Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng” và gia tăng chu kỳ xuất bản từ 4 số/ năm lên 5 số/ năm. Trong đó, có 4 số xuất bản bằng ngôn ngữ Tiếng Việt (03 tháng/ Kỳ) và 1 số bằng ngôn ngữ Tiếng Anh (Xuất bản vào tháng 12 hàng năm). Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và tạo điều kiện cho Tạp chí hoạt động được tốt hơn.

Các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và khoa học giáo dục sẽ được đăng tải trên báo. Báo cũng là nơi giao lưu và trao đổi các vấn đề khoa học.

Trong tương lai, Tạp chí hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác và những ý kiến quý báu của các chuyên gia, các giáo sư. Ban Biên tập xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả, các nhà nghiên cứu đã gửi bài tham gia và đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí.

Đã tạo điều kiện hỗ trợ để Tạp chí này được phục vụ độc giả quý, xin chân thành cảm ơn Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Giám đốc, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đại học Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN CHỈNH SỬA.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours