Chính sách Bảo mật

Estimated read time 3 min read

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết lập nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách truy cập trang web ReviewDiaDiemDaNang.com. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được sẽ được bảo vệ một cách an toàn và được sử dụng đúng mục đích. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật dưới đây để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin liên lạc khác từ khách truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và chức năng tốt nhất có thể cho người dùng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin, sản phẩm, và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email banbientap@reviewdiadiemdanang.com hoặc số điện thoại 0835 234 234.

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.